Show simple item record

dc.contributor.authorKazak, Esra
dc.contributor.authorYılmaz Helvacı, Nesrin
dc.contributor.authorHelvacı, Safiye
dc.date.accessioned2020-04-21T06:45:05Z
dc.date.available2020-04-21T06:45:05Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationKazak, E., Yılmaz Helvacı, N. ve Helvacı, S. (2013). Nöroborrelyoz. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(2), 137-145.en_US
dc.identifier.issn1300-414X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5183
dc.description.abstractLyme hastalığı, Borrelia burgdorferi’nin etken olduğu, artropod aracılı bir hastalık olup, multisistemik tutulum gösteren klinik bulguları ile tüberküloz, bruselloz, sifiliz gibi ‘büyük taklitçi’ enfeksiyon hastalıkları arasındadır. Hastalık esnasında görülen çok sayıda nörolojik belirtinin varlığı "nöroborrelyoz" adlı antitenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Spirokete karşı immünolojik yanıt ve etkenin direkt hasarı hastalığın klinik bulgularını da belirlemektedir. Etken menenjit, kraniyal nörit, fasiyal paralizi, kronik ensefalomiyelit, spastik paraparezi ve hatta mental değişiklikler ile seyreden pekçok farklı nörolojik tablodan sorumlu tutulabilir. Erken tanı ve tedavi, hastalığın ilerlemesinin yanı sıra, bakterinin persiste etmesini de önler. Vektör olan kene türlerinin ülkemizde de bulunması nedeni ile nöroborrelyoz ayırıcı tanımızda yer almalıdır.en_US
dc.description.abstractLyme disease, that’s causative agent Borrelia burgdorferi, is an arthropod-borne disease. This disease is among the “great imitator” infec- tious diseases like tuberculosis, brucellosis and syphilis, due to it’s multisystem clinical involvement. The presence of multiple neurological signs during the disease has led the entity named as “neuroborreliosis”. The immunological response against the spirochete and direct dam- age of the agent determines the clinical manifestations of the disease. The agent may be responsible for many different neurological diagno- sis as meningitis, cranial neuritis, facial paralysis, chronic encephalomiyelitis, spastic paraparesis, and even mental changes. Early diagnosis and treatment prevents the persistence of the bacteria as well as the progression of the disease. Because of the presence of the tick vector species in our country, the neuroborreliosis should be included in our differential diagnosis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLyme Hastalığıen_US
dc.subjectMultisistemiken_US
dc.subjectBorrelia Burgdorferien_US
dc.subjectLyme Diseaseen_US
dc.subjectMultisystemen_US
dc.subjectNeurologicalen_US
dc.titleNöroborrelyozen_US
dc.title.alternativeNeuroborreliosisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-7566-1063en_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.endpage145en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record