Show simple item record

dc.contributor.authorKarabayır, Nalan
dc.date.accessioned2020-04-20T06:22:52Z
dc.date.available2020-04-20T06:22:52Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKarabayır, N. (2020). Soapy taste of breast milk: A case report. Journal of Istanbul Faculty of Medicine, 83(1), 69-70. https://dx.doi.org/10.26650/IUITFD.2018.0012en_US
dc.identifier.issn1305-6441
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5159
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26650/IUITFD.2018.0012
dc.description.abstractIt is known that refusing to breastfeed is a situation which canoccur for many reasons. Some studies have reported that thesoapy taste of frozen milk causes refusal to breastfeed in infants.Higher levels of lipase in breast milk can cause a soapy tasteafter having been stored. This study focuses on a 4 months oldboy who refused breast milk for a week. He was born with histwin at 31 weeks and his birthweight was 2130 grams. The weightof the baby, who was only fed with breast milk, was 6200 grams.There were no pathological findings during the physical examination and no changes in the environment or the daily routineof his family. His mother was nursing his twin sibling in the NICUand our patient was fed frozen-thawed milk. The mother noticedthat her frozen-thawed milk had a soapy taste. The lipase activityin frozen breast milk was found to be 2345 U/l. The mother wasadvised to mix freshly expressed breast milk with the stored milk.It was discovered that the baby did not reject the breast milk.The soapy taste in breast milk should be considered when babies are intolerant to the frozen milk of mothers. More researchis needed to determine the etiology of the soapy taste in breastmilk which is especially associated with higher lipase activity.en_US
dc.description.abstractAnne sütü reddinin birçok nedeni olduğu bilinmektedir. Dondurucuda saklanan anne sütlerinde ortaya çıkan sabunumsu tadınbebeklerde emzirmeyi redde neden olduğu ldirilmiştir. Annesütündeki yüksek lipaz aktivitesinin bekletilmiş sütte bu durumaneden olabileceği ileri sürülmektedir. 4 aylık erkek bebeğin sonbir haftadır anne sütünü reddettiği öğrenildi. İkiz eşi olarak 31haftalık, 2130 gr doğan bebek yalnız anne sütü ile beslenmekteolup, fizik muayenede özellik saptanmadı. Annenin yenidoğanyoğun bakım ünitesinde yatan ikiz kardeşini emzirdiği, bu bebeğin ise dondurulmuş sütle beslendiği öğrenildi. Anne, dondurulmuş çözülmüş sütünün tadının sabunumsu olduğunu ifadeetti. Dondurulmuş anne sütündeki lipaz düzeyi 2345 U / l olaraksaptandı. Anneye dondurulmuş sütü ile sağılmış anne sütünükarıştırarak vermesi önerildi. Bu şekilde bebeğin anne sütünüreddetmediği öğrenildi. Dondurulmuş sütün reddi durumlarındaanne süütünün tadının değişikliği akla gelmelidir. Yüksek lipazaktivitesi ile ilişkili olduğu düşünülen bu durumun etiyolojisinibelirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIstanbul University Publisheren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBreastmilken_US
dc.subjectFrozen Milken_US
dc.subjectLipaseen_US
dc.subjectSoapy Tasteen_US
dc.subjectAnne Sütüen_US
dc.subjectDondorulmuş Süten_US
dc.subjectLipazen_US
dc.subjectSabunumsu Taten_US
dc.titleSoapy taste of breast milk: A case reporten_US
dc.title.alternativeAnne sütünde sabunumsu tat: Olgu sunumuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Istanbul Faculty of Medicineen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-8003-1952en_US
dc.identifier.volume83en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26650/IUITFD.2018.0012en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record