Show simple item record

dc.contributor.authorÖnalan, Mehmet Akif
dc.contributor.authorBahşeliyev, Şiraslan
dc.contributor.authorBeyaz, Metin Onur
dc.contributor.authorÖztaş, Didem Melis
dc.contributor.authorÖnal, Yılmaz
dc.contributor.authorUğurlucan, Murat
dc.contributor.authorTireli, Emin
dc.date.accessioned2020-04-20T06:01:46Z
dc.date.available2020-04-20T06:01:46Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÖnalan, M. A., Bahşeliyev, Ş., Beyaz, M. O., Öztaş, D. M., Önal, Y., Uğurlucan, M. ... Tireli, E. (2020). Karotis endarterektomi operasyonu geçiren hastalarda alt ekstremite periferik arter hastalığı sıklığının belirlenmesi. İstanbul Tıp Fakultesi Dergisi, 83(1), 35-41. https://dx.doi.org/10.26650/IUITFD.2018.0028en_US
dc.identifier.issn1305-6441
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5158
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26650/IUITFD.2018.0028
dc.description.abstractAmaç: Aterosklerotik damar hastalığı sistemik bir hastalıktır. Bizim çalışmamızdaki amacımız karotis endarterektomi (KEA) operasyonu geçiren hastalardaki alt ekstremite periferik arter hastalığı (PAH) sıklığını belirlemek ve risk faktörlerini ortaya koymaktır.Gereç ve Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi’nde Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından Ocak 2011- Ocak 2015 yılları arasında karotis endarterektomi operasyonu geçiren 65 hasta buçalışmaya alınmıştır. Karotis endarterektomi operasyonu geçirenhastalar öykü, fizik muayene, ayak bileği kol indeksi ve alt ekstremite dupleks ultrasonografi sonuçları bir bütün halinde değerlendirilerek hastalarda periferik arter hastalığı olup olmadığı araştırıldı.Bulgular: Hastaların %72,3’ü (n=47) erkek, %27,7’si (n=18) kadın olmak üzere toplam 65 hasta bu çalışmaya alınmıştır. Hastaların yaşları 48 ile 88 arasında değişmekte olup ortalama 66,26±8,84 yıldır. Çalışmamız sonucunda karotis endarterektomi operasyonu geçiren hastalarda 65 yaş üstü olmanın (ODDS oranı (OR) 4,65 ,%95 CI:1,61-13,4), erkek cinsiyetin (OR 6,75 , %95 CI:1,71-26,50)sigara içmenin (OR 10,50 , %95 CI: 2,15-51,13), aile öyküsünün(OR 0,23 , %95 CI: 0,06-0,80), kronik böbrek yetmezliği varlığının (OR 0,41, %95 CI: 0,30-0,56) periferik arter hastalığını istatistiksel olarak anlamlı derecede arttırdığı tespit edildi. HDL düzeyleridüşük olgularda da periferik arter hastalığı sıklığında artış gözlendi. Çalışmamızda karotis endarterektomi operasyonu geçiren 65 hastadan 30’unda (%46,2) periferik arter hastalığı tespit edilmiştir.Sonuç: Karotis endarterektomi operasyonu geçiren hastalarda aterosklerozun sistemik tutulumu nedeniyle alt ekstremite periferik arter hastalığı olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve hastalar bu şekilde değerlendirilmelidir.en_US
dc.description.abstractObjective: Atherosclerotic vascular disease is a systemic pathology. The aim of our study was to determine the frequency oflower extremity peripheral artery disease (PAD) in patients whounderwent carotid endarterectomy (CEA) and to identify riskfactors.Material and Method: The study included 65 patients who underwent carotid endarterectomy in Istanbul Medical Faculty, Department of Cardiovascular Surgery between January 2011 andJanuary 2015. The medical history, physical examination, anklebrachial index and lower extremity duplex ultrasonography results were evaluated and the patients were examined for peripheral artery disease.Results: Among 65 patients, 47 of them were male and 18 ofthem were female. The patients’ ages ranged from 48 to 88years, with an average of 66.26±8.84 years. In our study, beingabove the age of 65 (ODDS ratio (OR) 4.65, 95% CI: 1.61-13.4),male gender (OR 6.75, 95% CI: 1.71-26.50), smoking (OR 10.50,95% CI: 2.15-51.13), the family history (OR 0.23, 95% CI: 0.06-0,80), the presence of chronic renal failure (OR 0.41, 95% CI: 0.30-0.56) were found to increase peripheral artery disease in patients who underwent carotid endarterectomy statistically significant.In cases with low HDL levels, the frequency of peripheral arterydisease was found increased. In our study, peripheral artery disease was detected in 30 (46.2%) of 65 patients who underwentcarotid endarterectomy operation.Conclusion: Due to systemic involvement of atherosclerosis,lower extremity peripheral artery disease should be consideredin patients who underwent carotid endarterectomy operation,and patients should be evaluated accordingly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesi Yayınevien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAterosklerozen_US
dc.subjectKarotis Endarterektomien_US
dc.subjectPeriferik Arter Hastalığıen_US
dc.subjectAtherosclerosisen_US
dc.subjectCarotid Endarterectomyen_US
dc.subjectPeripheral Artery Diseaseen_US
dc.titleKarotis endarterektomi operasyonu geçiren hastalarda alt ekstremite periferik arter hastalığı sıklığının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of lower extremity peripheral artery disease in patients undergoing carotid endarterectomyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Tıp Fakultesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-9338-8152en_US
dc.authorid0000-0001-6643-9364en_US
dc.identifier.volume83en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage41en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26650/IUITFD.2018.0028en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record