Show simple item record

dc.contributor.authorŞeker, Mehmet
dc.contributor.authorÇiftçi, Türkmen Turan
dc.contributor.authorAkıncı, Devrim
dc.contributor.authorAkhan, Okan
dc.date.accessioned2020-03-04T12:37:27Z
dc.date.available2020-03-04T12:37:27Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationŞeker, M., Çiftçi, T. T., Akıncı, D. ve Akhan, O. (2019). Radiologically guided percutaneous nephrostomy: A 6-year single-center experience. Archives of Clinical and Experimental Medicine, 4(3), 132-137. http://doi.org/10.25000/acem.605006en_US
dc.identifier.issn2564-6567
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.25000/acem.605006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4987
dc.description.abstractAim: To retrospectively analyze the indications, underlying pathologies, technical success rate, complications and benefit of percutaneous nephrostomies in a single centre. Materials and Methods: Data of 578 patients who underwent radiologically guided percutaneous nephrostomy between January 1999 and December 2004 were retrospectively reviewed. The mean age of the patients was 42.5 years (range, 6 days–90 years). The indications were urinary obstruction without urinary infection (77.9%), urinary obstruction with urinary infection (13.1%), urinary diversion (6.9%) and diagnostic testing (2.1%). Results: The technical success rate was 99.4%. There was no procedure related mortality. Major hemorrhage or sepsis were not observed in children. Major hemorrhage occurred in 1.55% and sepsis occured in 2.65% of adult patients. Catheter dislodgement was the commonest complication with an overall rate of 11.4%. In 7.2% patients, percutaneous nephrostomy was successful in managing patients without further intervention. 36.5% of patients had surgery and 14.7% had ureteral stenting as definitive treatment. Conclusion: Radiologically guided percutaneous nephrostomy, can be used effectively, and safely in a wide variety of indications with high technical success and low complications rates.en_US
dc.description.abstractAmaç: Perkütan nefrostomilerin, endikasyonlarını, altta yatan patolojileri, teknik başarı oranını, komplikasyonları ve genel faydalarını retrospektif olarak incelemek. Materyal ve Metod: Ocak 1999 ile Aralık 2004 tarihleri arasında görüntüleme kılavuzluğunda perkütan nefrostomi yapılan 578 hastanın verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların ortalama yaşı 42,5 yıl idi (6 gün–90 yıl). İşlem endikasyonları üriner enfeksiyon olmadan obstrüksiyon varlığı (% 77,9), üriner enfeksiyon ile beraber obstrüksiyon varlığı (%13,1), üriner diversiyon (%6,9) ve böbrek fonksiyonları değerlendirme (%2,1) idi. Bulgular: Teknik başarı oranı % 99,4 idi. İşlemle ilişkili mortalite izlenmedi. Çocuklarda major hemoraji ya da sepsis görülmemişti. Erişkin hastalarda major kanama oranı % 1,55, sepsis oranı ise %2,65 idi. Kateter dislokasyonu en sık ortaya çıkan komplikasyondu ve oranı toplamda %11,4 idi. Hastaların %7,2'sinde başka girişim yapılmadan perkütan nefrostomi ile başarılı tedavi sağlandı. Hastaların %36,5'inde cerrahi ile ve %14,7'sinde ise üreteral stent yerleştirilerek kesin tedavi sağlandı. Sonuç: Radyoloji kılavuzluğunda yapılan perkütan nefrostomi, yüksek teknik başarı ve düşük komplikasyon oranları ile çok çeşitli endikasyonlarda etkili ve güvenli bir şekilde kullanılabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPercutaneous Nephrostomyen_US
dc.subjectUrinary System Obstructionen_US
dc.subjectUrinary Leakageen_US
dc.subjectUrinary Fistulaen_US
dc.subjectİnterventional Radiologyen_US
dc.subjectPerkütan Nefrostomien_US
dc.subjectÜriner Sistem Obstrüksiyonuen_US
dc.subjectÜriner Sistem Kaçağıen_US
dc.subjectÜriner Fistülen_US
dc.subjectGirişimsel Radyolojien_US
dc.titleRadiologically guided percutaneous nephrostomy: A 6-year single-center experienceen_US
dc.title.alternativeGörüntüleme kılavuzluğunda perkütan nefrostomi: 6 yıllık tek merkez deneyimien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArchives of Clinical and Experimental Medicineen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-6745-0159en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage132en_US
dc.identifier.endpage137en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.25000/acem.605006en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record