Show simple item record

dc.contributor.authorÖztaş, Didem Melis
dc.contributor.authorYetüt, Doğan
dc.contributor.authorDuman, Salih
dc.contributor.authorBerköz, Hayri Ömer
dc.contributor.authorSayın, Ömer Ali
dc.contributor.authorUğurlucan, Murat
dc.contributor.authorAlpagut, Ufuk
dc.date.accessioned2020-01-02T13:13:37Z
dc.date.available2020-01-02T13:13:37Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÖztaş, D. M., Yetüt, D., Duman, S., Berköz, H. Ö., Sayın, Ö. A. ... Alpagut, U. (2019). Silikon protez kullanılarak rekonstrüktif meme cerrahisi uygulanmış hastada minimal invaziv sinüs venozus defekti onarımı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3), 552-556. https://doi.org/10.31067/0.2019.188en_US
dc.identifier.issn1309-470X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31067/0.2019.188
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4871
dc.description.abstractAtriyal septal defekt erişkinde en sık rastlanan doğumsal kalp anomalilerinden biridir. Minimal invaziv cerrahi tekniklerdeki gelişmeler, seçilmiş uygun vakaların bu yöntemle daha yaygın olarak tedavi edilmesini artırmıştır. Sağ anterior torakotomi ile minimal invaziv olarak atriyal septal defekt onarımı güvenilir sonuçları, yüksek hasta memnuniyeti nedeniyle özellikle genç bayan hastalarda ilk sıralarda tercih edilecek yöntemlerden biridir. Biz bu yazıda yaklaşık 3 yıl önce silikon meme protezi ameliyatı olan hastada uyguladığımız minimal invaziv teknik ile sinüs venozus defekti onarımını anlatmaktayız. Mevcut kompleks atrial septal defekt ve cerrahi alanda silikon meme protezi bulunmasına rağmen sağ anterolateral mini torakotomi yaklaşımı sayesinde uygulanan tedavi başarılı ve kozmetik olarak sorunsuz olmuştur.en_US
dc.description.abstractAtrial septal defect is one of the most common congenital cardiac anomalies in adulthood. Advances in minimally invasive surgical approaches result in an increased use of these techniques in selected patients. Atrial septal defect closure with minimal invasive surgery through right anterior thoracotomy is one of the first chosen treatment methods with reliable results and high patient satisfaction especially in young ladies. In this paper, we present the repair of sinus venosus defect with minimal invasive methods in a patient whom underwent breast reconstruction using a silicone prosthesis three years ago. The operation through right anterolateral minithoracotomy approach was successful and cosmetically uneventful even in the presence of a complex atrial septal defect and the silicone breast prosthesis in the surgical area.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAtriyal Septal Defekten_US
dc.subjectSinüs Venozus Defektien_US
dc.subjectMeme Rekonstrüksiyonuen_US
dc.subjectMinimal İnvaziv Cerrahien_US
dc.subjectAtrial Septal Defecten_US
dc.subjectSinus Venosus Defecten_US
dc.subjectBreast Reconstructionen_US
dc.subjectMinimally İnvasive Surgeryen_US
dc.titleSilikon protez kullanılarak rekonstrüktif meme cerrahisi uygulanmış hastada minimal invaziv sinüs venozus defekti onarımıen_US
dc.title.alternativeMinimally invasive sinus venosus defect repair in a patient with silicone breast prosthesisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAcıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-6643-9364en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage552en_US
dc.identifier.endpage556en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.31067/0.2019.188en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record