Show simple item record

dc.contributor.authorBalcı, Fatih Levent
dc.contributor.authorUras, Cihan
dc.date.accessioned2019-12-24T13:10:48Z
dc.date.available2019-12-24T13:10:48Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationBalcı, F. L. ve Uras, C. (2019). Laser-assisted-indocyanine-green-angiography versus conventional assessment to predct or locate necrotic areas on mastectomy flaps: A prospective clincial trial. Journal Of Istanbul Faculty Of Medicine, 82(4), 193-198. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0040en_US
dc.identifier.issn1305-6441
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0040
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4654
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to determine whether laser-assisted-indocyanine-green-angiography (LA-ICGA) could accurately predict flap necrosis in comparison to conventional clinical assessment and visually identify its location during immediate reconstruction following a nipple-sparing mastectomy (NSM). Methods: Twenty-one patients with breast cancer were prospectively enrolled to undergo NSM with immediate implant reconstruction. In 19 cases LA-ICGA numbers were used to show the level of laser absorption of hypo-perfused areas on the mastectomy flaps. Those numbers were compared to conventional assessment to assess the predictive value of LA-ICGA. Results: Of the 19 mastectomy flaps, 3 (15.8%) examples of partial skin flap necrosis with an LA-ICGA value of <= 7 was observed. The sensitivity, specificity, false-positive rate, and accuracy of LA-ICGA were 43%, 100%, 57%, and 79%, respectively. Patients with an LA-ICGA value of <= 7 were found more likely to develop mastectomy flap necrosis, whereas patients aged >60 or, a history of smoking, a BMI >30, or intraoperative use of tumescence solution containing epinephrine were more likely to have an LA-ICGA score <= 7 which is not clinically reliable in predicting necrosis.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada meme-başı koruyucu mastektomi (MBKM) fleplerindeki nekrozu yada nekroz lokalizasyonunu, lazer yardımlı indosiyanin yeşilli angiografinin (LYIYA) tahmin edip edemeyeceğini konvansiyonel gözlem ile kıyaslayarak saptamaktı. Yöntem: Meme kanseri nedeniyle 21 hastaya MBKM ve eşzamalı silikon implant rekonstrüksiyon yapıldı. Ondokuz hastada flep üzerindeki hipoperfuze alanların lazer absorpsiyon derecesini anlamak için LYIYA sayıları kullanıldı. Elde edilen sayılar konvansiyonel gözlem ile kıyaslanarak LYIYA’nın nekroz prediktivitesi saptandı. Bulgular: Bu 19 mastektomi flebinin 3’ünde (15,8%) parsiyel cilt nekrozu saptanmış ve LYIYA sayısı ≤7 olarak saptanmıştır. LYIYA’nın duyarlılığı, özgüllüğü, yalancı pozitifliği ve doğruluğu sırasıyla 43%, 100%, 57%, ve 79% olarak bulunmuştur. LYIYA ≤7 olan hastalarda daha çok nekroz saptanmış, 60 yaş üstü, sigara öyküsü, BMI >30 veya intraoperatif tumescent solusyonu kullanılanlarda LYIYA ≤7 uyumsuz bulunmuş, nekroz tahmininde yanılgıya sebep olmuştur. Sonuç: LYIYA sayısı ≤7 bulgusu, mastektomi flep nekrozunu tahmin edebilmede kullanılabilecek tek anlamlı parametredir. LYIYA aynı anda neken_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIstanbul Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSPYen_US
dc.subjectIntraoperative Angiographyen_US
dc.subjectNipple-Sparing Mastectomyen_US
dc.subjectBreast Canceren_US
dc.subjectLazer Yardımlı İndosiyanin Yeşilli Angiografien_US
dc.subjectMeme Başı Koruyucu Mastektomien_US
dc.subjectMeme Kanseren_US
dc.titleLaser-assisted-indocyanine-green-angiography versus conventional assessment to predct or locate necrotic areas on mastectomy flaps: A prospective clincial trialen_US
dc.title.alternativeMastektomi flebi nekrozunu tahmin ya da lokalize edebilen lazer yardımlı indosiyanin yeşili anjiografinin konvansiyonel yöntemle kıyaslanması: Prospektif klinik çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal Of Istanbul Faculty Of Medicineen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-8460-9355en_US
dc.identifier.volume82en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage193en_US
dc.identifier.endpage198en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26650/IUITFD.2019.0040en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record