Show simple item record

dc.contributor.authorSaral, İlknur
dc.contributor.authorDurmuş, Oğuz
dc.contributor.authorAğırman, Mehmet
dc.contributor.authorÖrmeci, Tuğrul
dc.contributor.authorÇakar, Engin
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:44Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:44Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationSaral, İ., Durmuş, O., Ağırman, M., Örmeci, T. ve Çakar, E. (2015). An unexpected case of atypical femur fracture misdiagnosed as radiculopathy and hip osteoarthritis: A parient treated wih bisphosphonate. Turkish Journal of Geriatrics, 18(2), 176-178.en_US
dc.identifier.issn1304-2947
dc.identifier.issn1307-9948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/456
dc.description.abstractBisphosphonates are the most commonly used drugs in the treatment of osteoporosis. Severalrandomized controlled studies have proved their effectiveness in the treatment of postmenopausal osteoporosis and today BPs are considered a first-line therapy for osteoporosis. Bisphosphonates inhibit osteoclastic activity, decrease bone turnover and increase bone mineral density.Although there is strong evidence that bisphosphonates prevent osteoporotic fractures, in recentyears, there have been several reports that show the increasing risk of atypical femoral fracturesthat is related to prolonged usage (5 years or longer) of bisphosphonates. This may be relatedto prolonged suppression of bone turnover. By suppressing the bone turnover they impair theability of bone to repair the microdamages and leads the accumulation of microcracs. In this case, we report 67-year-old female who presented with atypical femoral fracture.en_US
dc.description.abstractBisfosfonatlar osteoporoz tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlardır. Postmenopozal osteoporozun tedavisinde etkili oldukları birçok randomize kontrollü çalışma tarafından kanıtlanmıştır vegünümüzde osteoporoz tedavisinde birinci seçenek ilaç olarak kullanılmaktadırlar. Bisfosfonatlar, osteoklastik aktiviteyi inhibe ederek kemik döngüsünü azaltır ve kemik mineral dansitesini arttırırlar. Bisfosfonatların osteoporotik kırıkları önlediğine dair güçlü kanıtlar olmasına rağmen geçtiğimiz yıllarda uzun süreli kullanım (5 yıl veya daha fazla süre) sonrasında atipik femoral fraktür riskini artırdıkları çeşitli çalışmalarla rapor edilmiştir. Bunun sebebi kemik döngüsünü baskılayarak kemiğin mikro hasarları tamir etme becerisini bozması ve mikro-çatlakların birikmesine yol açması olabilir. Bu yazıda atipik femur kırığına sahip 67 yaşındaki bir kadın hasta sunulmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGüneş Tıp Kitabevien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlendronateen_US
dc.subjectBisphosphonatesen_US
dc.subjectFemoral Fracturesen_US
dc.subjectAlendronaten_US
dc.subjectBisfosfonaten_US
dc.subjectFemur Kırığıen_US
dc.titleAn unexpected case of atypical femur fracture misdiagnosed as radiculopathy and hip osteoarthritis: A parient treated wih bisphosphonateen_US
dc.title.alternativeBisfosfonat tedavisi alan bir hastada radikülopati ve kalça osteoartritini taklit eden atipik femur kırığı: Olgu sunumuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Geriatricsen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-7245-6304en_US
dc.authorid0000-0003-4095-2076en_US
dc.authorid0000-0003-1757-1814en_US
dc.authorid0000-0001-8532-4917en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage176en_US
dc.identifier.endpage178en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record