Show simple item record

dc.contributor.authorAsaroğlu, Selim
dc.contributor.authorYaşar, Adem
dc.contributor.authorÖktem, Sedat
dc.contributor.authorYaşar, Belma
dc.contributor.authorAkın, Yasemin
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:40Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:40Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationAsaroğlu, S., Yaşar, A., Öktem, S., Yaşar, B. ve Akın, Y. (2018). Çocukluk çağı fleksibl fiberoptik bronkoskopi deneyimlerimizin değerlendirilmesi. Bozok Tıp Dergisi, 8(1), 86-92.en_US
dc.identifier.issn2146-4006
dc.identifier.issn2148-2438
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/426
dc.description.abstractAmaç: Çocukluk çağında solunum sistemi hastalıklarına ve anomalilerine sık rastlanılmaktadır. Solunum yolu problemlerinde fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FOB) kullanımın, tanı ve tedavideki etkinliğini ve çocukluk çağında güvenle kullanımını göstermek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Şubat 2011- Haziran 2012 tarihleri arasında, Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları bronkoskopi ünitesinde yapılan 116 FOB işlemi retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Fleksibl fiberoptik bronkoskopi yapılan 77’si erkek, 39‘u kız toplam 116 hasta değerlendirmeye alındı. Bronkoskopi endikasyonlarının dağılımı; olgularda görülen stridor, kronik öksürük, persistan wheezing, tekrarlayan krup, hemoptizi, postero anterior akciğer (PAAC) grafisinde persistan infiltrasyon, lokalize bronşektazi, lokalize havalanma artışı, yabancı cisim şüphesi, atelektazi ve akciğer tüberkülozunun tanı ve değerlendirilmesi idi. Sonuç: Bronkoskopi tekrarlayan, persiste eden ve tanısında zorlanılan üst ve alt havayolu semptomları olan hastalarda güvenle yapılan, önemli bir tanı ve tedavi aracıdır.en_US
dc.description.abstractObjective: Respiratory system disorders and anomalies are common in the childhood. In this study, our objective was to demonstrate the effective use of the flexible fiberoptic bronchoscopy (FOB) in the respiratory system disorders and its safety in the childhood. Materials and Methods: 116 FOB interventions, which were carried out in the bronchoscopy unit of the Dr. Lütfü Kırdar Kartal Training and Research Hospital Pediatric Pneumology Department, were retrospectively evaluated. Results: 77 of the 116 evaluated FOB patients were boys and 39 were girls. The most common indication for bronchoscopy was stridor (33.6%) and the most common diagnosis after the bronchoscopy was laryngomalacia (27.59%). Bronchoscopy was completed successfully in 112 patients (96.55%) and it was discontinued in 4 patients (3.5%). Conclusion: Bronchoscopy is an important diagnosis and treatment tool, which can be safely carried out in the recurrent, persistent and hard-to-diagnose upper and lower respiratory disorders in the childhood.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectFleksibl Fiberoptik Bronkoskopien_US
dc.subjectSolunum Sistemien_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectFlexible Fiberoptic Bronchoscopyen_US
dc.subjectRespiratory Systemen_US
dc.titleÇocukluk çağı fleksibl fiberoptik bronkoskopi deneyimlerimizin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of our flexible fiberoptic bronchoscopy experiences in childrenen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBozok Tıp Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-7950-2067en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage86en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record