Show simple item record

dc.contributor.authorKarahan, Hatice
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:39Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:39Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKarahan, H. (2017). Bir büyüme muhasebesi: Türkiye'de kişi başına gelir gelişiminin emek dinamikleri. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 54(625), 65-73.en_US
dc.identifier.issn1307-7112
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/416
dc.description.abstractTürkiye'de kişi başına düşen gelir, nominal bazda ABD doları cinsinden yapılan hesaplara göre 2013 sonrasında bir gerileme kaydetmiştir. Söz konusu gelişme her ne kadar kur etkilerini içerse de, Türkiye ekonomisinin reel anlamda da sürdürülebilir bir GSYH artışı gerçekleştirmesi gerektiği bilinmektedir. Bu bağlamda verimlilik, yüksek gelirli ekonomi sınıfına terfi etmeyi hedefleyen Türkiye ekonomisi için kaçınılmaz önemde bir dinamiktir. Öte yandan, Türkiye ekonomisine dair ulusal hesaplarda 2016 sonunda yapılan revizyonlarla birlikte, GSYH serilerinde bazı değişimler ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, yeni GSYH serileri çerçevesinde, 2005 yılı sonrasındaki dönemde Türkiye ekonomisindeki kişi başına GSYH gelişimini, bir büyüme muhasebesi yaklaşımıyla analiz etmektedir. Çalışmanın bulguları, yeni serilerde kriz sonrası dönemde önceki serilere kıyasla kaydedilen daha yüksek verimlilik artışlarına ışık tutarken, söz konusu tablonun yıllara göre farklı görünümler sergilediğini ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractThe GDP per capita in nominal terms has been in a decline in Turkey after the year 2013. While the fall has mostly been due to some adverse exchange rate effects, it is also well known that the country has to achieve a reasonable real GDP growth on a sustainable basis. In this regard, productivity is an inevitably critical dynamic for the Turkish economy, which aims to upgrade to high income status. Moreover, changes in the Turkish GDP statistics upon the revision of national accounts in 2016 draw particular attention. Thus this article attempts to analyze the development of the GDP per capita in Turkey after 2005 based on the new series from a growth accounting perspective. Findings of the study reveal a stronger growth and contribution of labor productivity in the post-crisis period as compared with the old series, while indicating a fluctuating outlook over the years in this regard.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKişi Başına GSYHen_US
dc.subjectEmek Verimliliğien_US
dc.subjectBüyüme Muhasebesien_US
dc.subjectGDP per capitaen_US
dc.subjectLabor Productivityen_US
dc.subjectGrowth Accountingen_US
dc.titleBir büyüme muhasebesi: Türkiye'de kişi başına gelir gelişiminin emek dinamiklerien_US
dc.title.alternativeA growth accounting perspective: The labor dynamics of the GDP per capita growth in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofFinans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümüen_US
dc.identifier.volume54en_US
dc.identifier.issue625en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record