Show simple item record

dc.contributor.authorGür, Nurullah
dc.contributor.authorHanedar, Elmas Yaldız
dc.contributor.authorHanedar, Avni Önder
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:38Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:38Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationGür, N., Hanedar, E. Y. ve Hanedar, A. Ö. (2017). Kadın ortaklı şirketlerde dış finansmana erişim: Türkiye için firma düzeyinde bir bulgu. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(3), 591-602.en_US
dc.identifier.issn2147-9208
dc.identifier.issn2147-9194
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/406
dc.description.abstractKadınlar, ekonominin her alanında olduğu gibi dış finansmana erişim konusunda da ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. Bu çalışma Türkiye'de kadın ortaklı şirketlerin diğer şirketlere göre dış finansmana erişimde ayrımcılığa maruz kalıp kalmadığını test etmektedir. Türkiye'de dış finansman erişim konusunda cinsiyet ayrımcılığının olup olmadığını test etmek için "İş Ortamı ve İşletme Performansı Araştırması"nın son versiyonunda yer alan firma bazlı veri seti kullanılmaktadır. Ekonometrik analiz için Logit ve Probit modelleri kullanılmaktadır. Ampirik sonuçlar, kadın ortak için kullanılan kukla değişken ile dış finansmana erişim göstergeleri arasında tutarlı bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Bu sonuçlar, Türkiye'de kadın ortağa sahip firmaların diğer firmalara göre dış finansmana erişimde sistematik bir ayrımcılığa maruz kalmadığına işaret etmektedir.en_US
dc.description.abstractWomen may face discrimination in access to finance, as in all areas of the economy. This paper tests whether firms with female participation in ownership face discrimination in access to finance. To test whether there is gender discrimination in access to finance in Turkey, this paper uses firm level data set from the latest version of Business Environment and Enterprise Performance Survey. Logit and Probit models are used for the econometric analysis. Empirical results show that there is no robust relationship between the dummy variable for female participation in ownership and proxies for access to finance. These results indicate that firms with female participation in ownership do not face systematic discrimination in access to finance in Turkey, as compared to other firms.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDış Finansmana Erişimen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.subjectAyrımcılıken_US
dc.subjectAccess to Financeen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectDiscriminationen_US
dc.titleKadın ortaklı şirketlerde dış finansmana erişim: Türkiye için firma düzeyinde bir bulguen_US
dc.title.alternativeAccess to finance in firms with female participation in ownership: Firm level evidence for Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümüen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage591en_US
dc.identifier.endpage602en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record