Show simple item record

dc.contributor.authorÇattık, Mustafa
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:37Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:37Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationÇattık, M. (2018). Anayasacılık ve kutuplaşmış toplumlarda anayasa yapımı. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 53-70.en_US
dc.identifier.issn2148-6883
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/399
dc.description.abstractAnayasa yapımı taşıdığı önem nedeniyle sıklıkla ele alınan bir konudur. Bununla birlikte, anayasa yapımı konusu incelenirken çoğunlukla bazı toplumsal farklılıkların göz ardı edildiği görülmektedir. Esasında kimi toplumlarda diğer toplumlara göre çok daha fazla sorunun mevcut olduğu ve bu sorunların anayasa yapımını da etkilediği ortadadır. Bu nedenle kutuplaşmış toplumlar olarak isimlendirilebilecek bu toplumlardaki anayasa yapımı sürecinin ayrıca ele alınması gerektiği açıktır. Nitekim doktrinde de bu yönde çalışmalar mevcuttur. Diğer taraftan, anayasacılık fikri, anayasa kavramının ortaya çıkıp gelişmesinde belirleyici bir düşüncedir. Bu bağlamda, kutuplaşmış toplumlarda anayasa yapımının anayasacılık düşüncesi çerçevesinde ele alınması, yol gösterici ve yeni sonuçlara götürücü nitelikte olabilecektir.en_US
dc.description.abstractConstitution making is a subject that is often discussed because of its importance. Nevertheless, when the issue of constitution making is examined, it is seen that some societal differences are often overlooked. In fact, there are much more problems in some societies than the others, and these problems also influence constitution making. For this reason, it is clear that the constitution making process in these societies, which can be called divided societies, should be handled separately. Indeed, there are supporting studies in the doctrine. On the other hand, constitutionalism is a decisive considertion in the emergence and development of the notion of constitution. In this regard, the handling of the constitution making in the divided societies in the context of constitutional thought may be guiding and leading to new conclusions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnayasacılıken_US
dc.subjectAnayasacılık İlkelerien_US
dc.subjectAnayasa Yapımıen_US
dc.subjectKutuplaşmış Toplumlaren_US
dc.subjectKutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımıen_US
dc.subjectConstitutionalismen_US
dc.subjectPrinciples of Constitutionalismen_US
dc.subjectConstitution Makingen_US
dc.subjectDivided Societiesen_US
dc.subjectConstitution Making in the Divided Societiesen_US
dc.titleAnayasacılık ve kutuplaşmış toplumlarda anayasa yapımıen_US
dc.title.alternativeConstitutionalism and Constitution Making in the Divided Societiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4488-304Xen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record