Show simple item record

dc.contributor.authorKuyucu, Ersin
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:36Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:36Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKuyucu, E. (2017). Adverse effects of zoledronic acid infusion in patients treated for postmenopausal osteoporosis. The Medical Journal of Okmeydanı Training and Research Hospital, 33(4), 247-252. https://dx.doi.org/10.5222/otd.2017.57625en_US
dc.identifier.issn1302-0382
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/384
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5222/otd.2017.57625
dc.description.abstractObjective: Renal toxicity and hypocalcemia are two commonest adverse effects of zoledronic acid reported in cancer patients with bone metastasis. Similar data are lacking in postmenopausal women with osteoporosis treated with zoledronic acid infusion. We aimed to evaluate the effects of annual treatment of postmenopausal osteoporotic women with intravenous infusion of zoledronic acid on their renal and hepatic functions. The effects of the drug on the biochemical parameters of the patients were also assessed.Methods: We reviewed the electronic medical records (EMRs) of postmenopausal women with osteoporosis treated with 5 mg of zoledronic acid once in a year. Changes in the serum levels of calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, creatinine, blood urea nitrogen (BUN) as well as alanine and aspartate transaminases were determined after infusing zoledronic acid relative to the base line results. Information about the documented adverse effects of zoledronic acid were extracted from the EMRs. Results: All the biochemical parameters, except calcium, demonstrated no statistically significant changes in their serum levels when the results, before and after treatment with zoledronic acid, were compared. The serum Ca level slightly and significantly decreased from 9.6±0.6 mg/dl (before treatment) to 9.4±0.9 mg/dl (after treatment) (p=0.018). A few but important adverse effects associated with zoledronic acid infusion in the patients were influenzalike symptoms (6), myalgia (4), arthralgia (4), headache (4), and pyrexia (3). Conclusions: The once in a year use of zoledronic acid infusion for osteoporosis in postmenopausal women was not associated with a statistically significant renal and hepatic adverse effects. Among the biochemical parameters evaluated, only serum calcium level decreased slightly and statistically significantly after using zoledronic acid infusion, despite prophylactic calcium use before treatment.en_US
dc.description.abstractAmaç: Kemik metastazlı kanser hastalarında uygulanan zoledronik asit sonrası renal toksite ve hipokalsemi sık rastlanan olumsuz yan etkilerdir. Postmenapozal osteoporozlu hastalarda ise zoledronik asit infuzyonu ile oluşabilecek bu yan etkiler açısından yetersiz veri mevcuttur. Bu çalışma ile amacımız, postmenapozal osteoporozlu hastalarda yıllık zoledronik asit uygulaması sonrası hepatik ve renal fonksiyonları incelemektir. Aynı anda bu ilacın uygulanması ile oluşabilcek biyokimyasal değişiklikleri de saptadık.Gereç ve Yöntem: Postmenapozal osteoporoz tanısı almış ve yıllık zoledronik asit (5 mg) infüzyonu uygulanan hastaları elektronik medikal kayıtlar üzerinden tarandı. Serumda ki kalsiyum,fosfor, alkalin fosfat, kreatinin, kan üre azotu, alanin ve aspartat transaminazlar bazal değerlere göre değişimi değerlendirildi ve yan etki (olumsuz) ile ilgili verilerde elektronik kayıt sistemleri kullanılarak tarandı.Bulgular: Klasiyum dışındaki tüm parametreler zoledronik asit uygulamasından önce ve sonra değerlendirildiğinde istatiksel olarak anlamlı değişiklik saptanmadı. Serum kalsiyum seviyesinde istatiksel olarak anlamlı şekilde azalma mevcuttu, uygulama öncesi 9,6±0,6 mg/dl ikne uygulama sonrası 9,4±0,9 mg/dl idi. Zoledronik asit uygulaması sonrası görülebilecek grip benzeri sendrom (6), myalji (4), artralji (4), baş ağrısı (4), kaşıntı (3) gibi yan etkilere rastlandı.Sonuç: Postmenapozal osteoporoz hastalarında kullanılan yıllık zoledronik asit infüzyonu renal ve hepatik yan etki açısından istatiksel olarak anlamsız bulunmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBisphosphonateen_US
dc.subjectHepatic Functionen_US
dc.subjectRenal Functionen_US
dc.subjectSerum Calciumen_US
dc.subjectZoledronic Aciden_US
dc.subjectBifosfanaten_US
dc.subjectBöbrek Fonksiyonuen_US
dc.subjectKaraciğer Fonksiyonuen_US
dc.subjectSerum Kalsiyumen_US
dc.subjectZoledronik Asiten_US
dc.titleAdverse effects of zoledronic acid infusion in patients treated for postmenopausal osteoporosisen_US
dc.title.alternativePostmenapozal osteoporozlu hastalarda zoledronik asit infuzyonunun olumsuz etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalThe Medical Journal of Okmeydanı Training and Research Hospitalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-3976-9530en_US
dc.identifier.volume33en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage247en_US
dc.identifier.endpage252en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record