Show simple item record

dc.contributor.authorBabur Güler, Gamze
dc.contributor.authorGüler, Ekrem
dc.contributor.authorİbişoğlu, Ersin
dc.contributor.authorGüneş, Hacı Murat
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:32Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:32Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationBabur Güler, G., Güler, E., İbişoğlu, E. ve Güneş, H. M. (2017). Sağ koroner arter anjiyografisi sırasında opak basıncına bağlı distalde kese görüntüsüne neden olan subadventisiyal diseksiyon olgusu. Koşuyolu Heart Journal, 20(3), 251-252. https://dx.doi.org/10.5578/khj.10253en_US
dc.identifier.issn2149-2972
dc.identifier.issn2149-2980
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/348
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5578/khj.10253
dc.description.abstractKoroner girişimleri sırasında iyatrojenik diseksiyonlar görülebilmektedir. Ancak opak enjeksiyonuna bağlı diseksiyon daha nadir görülmektedir. Biz sağ koroner artere opak enjeksiyonu sonrası kateter ile ilişkili olma- yan, damar distalinde gelişen subadventisiyal diseksiyon olgusu sunduk. Damar dışına sızıntı olmayan hasta medikal tedavi edildi.en_US
dc.description.abstractIatrogenic dissections during coronary interventions can be observed in daily practice. However, dissections due to opaque injection are much less common. Herein, we present a case of subaventitial dissection developed in the distal segment of right coronary artery after opaque injection. Dissection was not catheter-related and was conservatively treated as there was no leak out of the coronary artery.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiseksiyonen_US
dc.subjectOpaken_US
dc.subjectKoroneren_US
dc.subjectDissectionen_US
dc.subjectOpaqueen_US
dc.subjectCoroneren_US
dc.titleSağ koroner arter anjiyografisi sırasında opak basıncına bağlı distalde kese görüntüsüne neden olan subadventisiyal diseksiyon olgusuen_US
dc.title.alternativeA case of sac-shaped subadventitial dissection of the distal right coronary artery resulting from pressure generated during contrast ınjectionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKoşuyolu Heart Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4607-5724en_US
dc.authorid0000-0001-5825-8627en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage251en_US
dc.identifier.endpage252en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record