Show simple item record

dc.contributor.authorKarakaş, Nihal
dc.contributor.authorÖztürk, İrem
dc.contributor.authorTosyalı, Serkut
dc.contributor.authorBay, Sadık
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:30Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:30Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKarakaş, N., Öztürk, İ., Tosyalı, S. ve Bay, S. (2018). Nanokorlar: Tanı ve tedaviye yönelik antikor fragmanları. Acta Oncologica Turcica, 51(2), 240-250. https://dx.doi.org/10.5505/aot.2018.28190en_US
dc.identifier.issn0304-596X
dc.identifier.issn2148-7669
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/328
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5505/aot.2018.28190
dc.description.abstractNanokorlar, bilinen en küçük ve fonksiyonel antikor fragmanlarıdır. Yapısında sadece iki ağır zincir bulunduran antikorların (heavy chain only antibodies; HcAb) antijen bağlama bölgesi, “nanokor” (nanobody) olarak adlandırılmıştır. Böylelikle bütün bir antikor molekülü kadar fonksiyonel olan ve sadece ağır zincirden oluşan (variable domain of the heavy chain of HcAb; VHH) en küçük antikor fragmanı tanımlanmıştır. Nanokorlar, küçük boyutları sayesinde antikorların ulaşamadığı bölgelere dahi bağlanabilmektedir. Bunun yanında immün tepkimelere yol açmamaları ve görüntülemede diğer antikorlara nazaran daha iyi sonuç vermeleri sebebiyle son yıllarda kanser, enfeksiyon, enflamasyon ve nörodejeneratif hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığa yönelik tanı ve tedavi amaçlı araştırmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Vücut sıvılarında bulunmasının dışında prokaryotik ve ökaryotik canlılarda da kolayca üretilebilmesi ile nanokorlar, rekombinant proteinler olarak da elde edilebilmektedir. Bu sayede, nanokorlara entegre edilerek terapötik moleküller geliştirilmektedir ve bu çalışmalarla birlikte nanokorlar, hedefe yönelik tedavi yaklaşımları için yeni perspektifler sunmaktadır. Ayrıca nanokorlara özgün görüntüleme ajanları bağlanarak, tanı amaçlı moleküller de oluşturulmaktadır. Nanokorların biyosensör olarak kullanılmasına ilişkin sürdürülen çalışmalar ise in vivo görüntüleme için yeni araçlar geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.en_US
dc.description.abstractNanobodies are the smallest and functional antibody fragments ever known. Antigen-binding region of antibodies composed of two heavy chains only (heavy chain only antibodies; HcAb) is termed as “nanobody”. Thus, the smallest antibody fragment that is as functional as a whole antibody and comprises of only heavy chains has been identified. Recently, nanobodies have been used in the diagnosis and treatment of numerous diseases including especially cancer, infection, inflammation, and neurodegenerative diseases since they are the smallest functional antibody fragments, do not lead immunological reactions, have better imaging capacities than other antibodies. Beside residing in body fluids, nanobodies can be engineered as recombinant proteins since they can be easily produced in both prokaryotic and eukaryotic organisms. Furthermore, several therapeutic molecules integrated to nanobodies have been developed and in the light of these studies, nanobodies provide new perspectives to targeted therapy approaches. In addition to that, nanobodies can be served as diagnostic molecules upon modification with imaging agents. Ongoing research about the use of nanobodies in biosensor development is another promising area that allow the development of new tools for in vivo imaging.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNanokoren_US
dc.subjectAntikoren_US
dc.subjectTanı Ajanlarıen_US
dc.subjectTerapötikleren_US
dc.subjectMoleküler Görüntülemeen_US
dc.subjectNanobodyen_US
dc.subjectAntibodyen_US
dc.subjectDiagnostic Agentsen_US
dc.subjectTherapeuticsen_US
dc.subjectMolecular Imagingen_US
dc.titleNanokorlar: Tanı ve tedaviye yönelik antikor fragmanlarıen_US
dc.title.alternativeNanobodies: Diagnostic and therapeutic antibody fragmentsen_US
dc.typereviewen_US
dc.relation.ispartofActa Oncologica Turcicaen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Rektörlük, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER)en_US
dc.authorid0000-0002-9096-1512en_US
dc.authorid0000-0003-3552-1554en_US
dc.authorid0000-0001-6080-2185en_US
dc.authorid0000-0001-8089-1330en_US
dc.identifier.volume51en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage240en_US
dc.identifier.endpage250en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record