Show simple item record

dc.contributor.authorKarakaya, Muhammet Ahmet
dc.contributor.authorDarçın, Kamil
dc.contributor.authorHeyik, Çiğdem
dc.contributor.authorKutlu, Esra
dc.contributor.authorKaraaslan, Pelin
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:29Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:29Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKarakaya, M. A., Darçın, K., Heyik, Ç., Kutlu, E. ve Karaaslan, P. (2017). The management of anesthesia for breast surgery in a progressive supranuclear palsy case. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 25(1), 47-50. https://doi.org/10.5336/caserep.2016-52797en_US
dc.identifier.issn2147-9291
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/317
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5336/caserep.2016-52797
dc.description.abstractProgressive Supranuclear Palsy (PSP) is a rare adult-onset neurodegenerative disease presenting with parkinsonian disorders such as; ophtalmoplegia, pseudobulbar paralysis, bradykinesia, rigidity, and behavioral and cognitive findings. In this case report, a 61 years old female patient who has been followed up for PSP for 6 years and who had diffuse rhonchi and decrease in respiratory sounds in both lungs was presented. Chest x-ray revealed atelectasis in lower zones bilaterally. The patient was scheduled for lumpectomy due to breast cancer. By the combination of thoracic epidural anesthesia and pectoral nerves block 1 (PECS 1) sufficient perioperative anesthesia and postoperative analgesia and to prevent the risks of general anesthesia was aimed.en_US
dc.description.abstractProgresif Supranükleer Palsi (PSP) oftalmopleji, psödobulbar paralizi, bradikinezi, rijidite, davranışsal ve bilişsel bozukluklar gibi parkinsona benzer bulgularla kendini gösteren erişkin dönemi başlangıçlı nadir bir nörodejeneratif hastalıktır. Bizim olgumuzda PSP nedeniyle 6 yıldır takip edilen 61 yaşındaki kadın hastaya meme kanseri nedeniyle lumpektomi yapılmıştır. Hastamızın solunum sistem muayenesinde her iki akciğerinde yaygın ronkus sesleri saptandı ve solunum seslerinin bilateral azaldığı anlaşıldı. Alt zonlarda atelektazi akciğer grafisinde gözlenmekteydi. Olgumuzda ilaç doz ve çeşitliliğini azaltmak amacıyla genel anesteziden kaçınarak perioperatif anestezi ve postoperative analjezi amaçlı yaptığımız torasik epidural ve pektoral sinir bloğu (PECS 1) ile başarılı anestezimizi sunmayı amaçladık.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSupranuclear Palsyen_US
dc.subjectProgressiveen_US
dc.subjectAnesthesiaen_US
dc.subjectEpiduralen_US
dc.subjectDentalen_US
dc.subjectSupranükleer Palsien_US
dc.subjectProgresifen_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectEpiduralen_US
dc.subjectDentalen_US
dc.titleThe management of anesthesia for breast surgery in a progressive supranuclear palsy caseen_US
dc.title.alternativeProgresif supranükleer palsili hastada meme cerrahisinde anestezi yönetimien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTürkiye Klinikleri Journal of Case Reportsen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-5273-1871en_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record