Show simple item record

dc.contributor.authorBattal, Fatih
dc.contributor.authorYıldırım, Şule
dc.contributor.authorAylanç, Hakan
dc.contributor.authorBinnetoğlu, Fatih Köksal
dc.contributor.authorKaymaz, Nazan
dc.contributor.authorAkdeniz, Celal
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:28Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:28Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationBattal, F., Yıldırım, Ş., Aylanç, H., Binnetoğlu, F. K., Kaymaz, N. ve Akdeniz, C. (2017). Permanent junctional reciprocating tachycardia-induced dilated cardiomyopathy: A case report. Medical Bulletin of Haseki, 55(1), 67-69. https://dx.doi.org/10.4274/haseki.3237en_US
dc.identifier.issn1302-0072
dc.identifier.issn2147-2688
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/308
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/haseki.3237
dc.description.abstractWe present a four-year-old girl who was admitted to our hospital with the complaints of dyspnea, tachypnea, cough, excess sweating and fatigue. Electrocardiogram (ECG) in the tachycardic girl showed inverted P waves in leads 2, 3 and aVF along with a P-R interval of 0.16 sec and an R-P interval of 0.28 sec. Transthoracic echocardiography revealed an enlarged and spherical left ventricle with diminished systolic functions. Holter ECG confirmed long R-P tachycardia with a rate of 140-160 beats/minute. She was diagnosed as having permanent junctional reciprocating tachycardia-induced dilated cardiomyopathy and successfully treated with catheter ablation and flecainide.en_US
dc.description.abstractBu olgu sunumunda hastanemize dispne, takipne, öksürük, aşırı terleme ve yorgunluk yakınması ile başvuran dört yaşında kız olgu sunduk. Taşikardik olan hastanın elektrokardiyografisinde (EKG) V2, V3 ve aVF derivasyonlarında ters P dalgaları ile birlikte 0,16 sn P-R aralığı ve 0,28 sn R-P aralığı mevcuttu. Transtorasik ekokardiyografide sistolik fonksiyonları azalmış, geniş ve sferik sol ventrikül saptandı. Holter EKG'de kalp hızı 140-160/dk olan uzun R-P intervalli taşikardi konfirme edildi. Hastaya permanent resiprokan kavşak taşikardisine bağlı dilate kardiyomiyopati tanısı kondu ve hasta kateter ablasyonu ve flekainamid tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElectrocardiographyen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectCatheter Ablationen_US
dc.subjectElektrokardiyografien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectKateter Ablasyonuen_US
dc.titlePermanent junctional reciprocating tachycardia-induced dilated cardiomyopathy: A case reporten_US
dc.title.alternativePermanent resiprokan kavşak taşikardisine bağlı dilate kardiyomiyopati: Bir olgu sunumuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMedical Bulletin of Hasekien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-8647-6055en_US
dc.identifier.volume55en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record