Show simple item record

dc.contributor.advisorBabacan, Abdurrahman
dc.contributor.authorTurgut Almallahi, Feyzanur
dc.date.accessioned2023-11-30T07:29:04Z
dc.date.available2023-11-30T07:29:04Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.citationTurgut Almallahi, F. (2022). Türkiye'de görsel medyada Suriyeli sığınmacıların temsili. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11895
dc.description.abstractÇok yönlü bir kavram olan göç, her geçen gün daha global bir boyut kazanarak daha fazla ülkeyi etkiler hale gelmektedir. 2011 yılında başlayan, Arap Baharı olarak adlandırılan halk ayaklanmaları ile beraber Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli sığınmacı göç etmiştir. Suriyeli sığınmacılar konusu televizyon haberlerinde hemen hemen her gün gün-demin üst sıralarında yer almaktadır. Medya, hiç süphesiz toplumsal algıların şekillen-mesinde ve söylem üretiminde düşüncelerimize yön vermektedir. Sığınmacılar, medyada pek çok kavramla eşleştirilmekte, bu kavramlar üzerinden çeşitli söylemler inşa edilmektedir. Bu söylemler üzerinden edinilen zihinsel kodlamalar gerçekliğin anlam-landırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çalışmada, 18 Mart 2016 tarihli Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki geri kabul anlaşmasından sonraki süreç temel alınarak, Türkiye'de yayın yapan iki farklı çizgideki Habertürk ve Fox Tv kanallarının, Suriyeli sığınmacılarla ilgili haber aktarımı yaparken kullandıkları temsil biçimleri incelenmiştir. Bu bağlamda, mevcut çalışmada Suriyeli mül-teciler hakkındaki söylemler arasında karşılaştırma yapılarak anlamlı bağlar kurulmaya çalışılmış, çıkan veriler sonuç ve öneriler kısmında değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractMigration, which is a multifaceted concept, affects more countries as it gains a more global dimension. With the uprisings called the Arab Spring that started in 2011, millions of Syrian asylum seekers migrated to Turkey. The issue of Syrian asylum seekers is at the top of the agenda in television news almost every day. There is no doubt that the media directs our thoughts in the formation of social perceptions and the production of dis-course. Asylum seekers are matched with many concepts in the media, and various dis-courses are built on these concepts. The mental encodings acquired through these dis-courses play an important role in making sense of reality. In this study, the forms of representation used by Habertürk and Fox TV channels, which broadcast in Turkey in two different orientations, while conveying news about Syrian asylum seekers were examined, based on the process after the readmission agree-ment between the European Union and Turkey on 18 March 2016. Concordantly, mean-ingful connections were tried to establish by comparing the discourses about Syrian ref-ugees, and the achieved data evaluated in the conclusion and recommendations sections.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSuriyeli Sığınmacıen_US
dc.subjectMültecien_US
dc.subjectGöçmenen_US
dc.subjectAlgı Yönetimien_US
dc.subjectÖteki Kavramıen_US
dc.subjectBasın Temsilien_US
dc.subjectSöylem Analizien_US
dc.subjectSyrian Refugeesen_US
dc.subjectRefugeesen_US
dc.subjectMigrantsen_US
dc.subjectPerception Managementen_US
dc.subjectConcept of the Otheren_US
dc.subjectPress Representationen_US
dc.subjectDiscourse Analysisen_US
dc.titleTürkiye'de görsel medyada Suriyeli sığınmacıların temsilien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorTurgut Almallahi, Feyzanur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record