Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Başak
dc.contributor.authorGürlek, İzel
dc.date.accessioned2023-11-09T10:09:37Z
dc.date.available2023-11-09T10:09:37Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.citationGürlek, İ. (2022). Gebelerde aspirin başlama zamanının birinci ve ikinci trimester uterin arter pulsatilite indeksi üzerine etkisi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11751
dc.description.abstractPreeklampsi, maternal ve perinatal morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biridir. Bu çalışmadaki amaç; ACOG ve SMFM risk değerlendirmesine göre yüksek riskli bulunan ve 11 hafta öncesi düşük doz aspirin başlanan olguların incelenmesi ve bu olguları 11-14 hafta arası aspirin başlanan yüksek riskli olgular ve aspirin kullanımı olmayan düşük riskli olgular ile karşılaştırmaktır. Retrospektif bir çalışma olarak, İstanbul Üniversitesi Medipol Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı'na birinci ve ikinci trimesterde, rutin antenatal takip için başvuran 800 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Preeklampsi için yüksek riskli bulunarak; 11.gebelik haftası öncesindeki 152 olguya ve 11-14.gebelik haftasındaki 88 olguya düşük doz aspirin tedavisi başlanmıştır. 560 olgu preeklampsi için düşük riskli değerlendirilip aspirin tedavisi almayan kontrol grubudur. Bu çalışmada birinci ve ikinci trimester uterin arter pulsatilite indeksi (UtA-PI) değerlerinin, 11 hafta öncesi aspirin başlanan yüksek riskli ve aspirin kullanımı olmayan düşük riskli olgularda benzer olduğu saptanırken (p>0.05), 11-14 hafta arasında aspirin başlanan olgularda ise PI değerleri diğer iki gruba göre anlamlı yüksek saptandı (p<0.001). Doğumdaki gebelik haftası ve doğum kilosu açısından 11 hafta öncesi ve 11-14 hafta arası aspirin başlanan olgular arasında fark saptanmazken, aspirin kullanmayan olgularda doğumdaki gebelik haftası ve doğum kilosu diğer iki gruba göre anlamlı yüksek bulundu (p<0.001). Aspirin kullanımı olmayan olgularda mevcut gebelikte preeklampsi gelişme oranı diğer iki gruba göre anlamlı olarak düşük iken (p<0.001), 11 hafta öncesi aspirin başlanan ve 11-14 hafta arası aspirin başlanan olgularda mevcut gebelikte preeklampsi gelişme oranının benzer olduğu görüldü (p>0.05). UtA-PI değerleri açısından; 11 hafta öncesi aspirin başlanan olgularda kontrol grubuna benzer düşük UtA-PI değerleri gözlenmesinin uteroplasental kan akımı üzerine olumlu etkisi olduğu düşünülebilir. Ancak aspirin kullanan grupların gebelik sonuçları benzer bulunmuş olup aspirin tedavisine erken başlamanın gebelik sonuçları üzerine anlamlı etkisi görülmemiştir.en_US
dc.description.abstractPreeclampsia is one of the leading causes of maternal and perinatal morbidity and mortality. The aim of this study is to examine cases classified as high risk according to the ACOG and SMFM risk assessment who started low-dose aspirin before 11 weeks of gestation, and to compare them with high-risk cases who started aspirin between 11-14 weeks and low-risk cases without aspirin usage. As a retrospective study, 800 pregnant women who applied to Medipol Mega University Hospital, Obstetrics and Gynecology Department, Perinatology Unit for routine first and second trimester antenatal follow-up were included in the study. Among those found to be at high risk for preeclampsia, low-dose aspirin therapy was started in 152 cases before 11 weeks and 88 cases at 11-14 weeks of gestation. 560 of the cases evaluated to be low-risk for preeclampsia did not receive aspirin prophylaxis, thus forming the control group. While first and second trimester uterine artery pulsatility index(UtA-PI) values were found to be similar in high-risk patients who started aspirin before 11 weeks and low-risk patients who did not use aspirin (p>0.05), PI values were found to be significantly higher in the high-risk group who started aspirin treatment between 11- 14 weeks when compared to both groups (p<0.001). When the gestational week and birth weight was examined, similar results were found in cases who started aspirin before 11 weeks and between 11-14 weeks; whereas those who did not use aspirin were found to be significantly higher (p<0.001). While the rate of development of preeclampsia in the current pregnancy was significantly lower in the group that did not use aspirin(p<0.001), it was found to be similar in cases where aspirin was started before 11 weeks and between 11-14 weeks(p>0.05). In terms of UtA-PI values; low UtA-PI values observed in both the control group and those who started aspirin before 11 weeks maybe considered to be a positive effect of aspirin on uteroplacental blood flow. However, as pregnancy results of both groups using aspirin were found to be similar, early initiation of aspirin therapy did not seem to have a significant effect on pregnancy outcomes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAspirinen_US
dc.subjectDoppleren_US
dc.subjectPreeklampsien_US
dc.subjectUterin Arteren_US
dc.subjectAspirinen_US
dc.subjectDoppleren_US
dc.subjectPreeclampsiaen_US
dc.subjectUterine Arteryen_US
dc.titleGebelerde aspirin başlama zamanının birinci ve ikinci trimester uterin arter pulsatilite indeksi üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of the initiation time of aspirin on first and second trimester uterine artery pulsatility index in pregnant womenen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGürlek, İzel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record