Show simple item record

dc.contributor.authorAzizoğlu, Fatma
dc.contributor.authorHayran, Osman
dc.contributor.authorTerzi, Banu
dc.date.accessioned2023-07-19T10:24:36Z
dc.date.available2023-07-19T10:24:36Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationAzizoğlu, F., Hayran, O. ve Terzi, B. (2022). Investigaton of relationship between workload perception and burnout levels of employees at nursing homes and elderly rehabilitation centers. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 8(3), 221-239. https://dx.doi.org/10.30569/adiyamansaglik.1112208en_US
dc.identifier.issn2458-9179
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30569/adiyamansaglik.1112208
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11218
dc.description.abstractAim: To identify the relationship between workload perception and burnout levels of employees at nursing homes and elderly rehabilitation centers. Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted at private and public nursing homes and elderly rehabilitation centers in Istanbul. An Information Form that questioned demographic characteristics, the Individual Workload Perception Scale and Maslach Burnout Inventory were used to collect data on the employees (n=777) that provided elderly care at these facilities. Results: Averages total scores of the emotional exhaustion, depersonalization, personal accomplishment sub-dimensions of the Maslach Burnout Inventory and the average total score of the overall scale were calculated as 23.34±7.35, 9.87±4.56, 17.22±5.47, and 50.44±13.77, respectively. Individual workload perception had statistically significant relationships with emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment (F=39.273, p=0.001; F=23.894, p=0.001; F=33.971; p=0.001). Conclusion: A significant relationship was observed between the increase in manager support, coworker support, unit support, and the decrease in the total burnout level.en_US
dc.description.abstractAmaç: Huzurevleri ve yaşlı rehabilitasyon merkezlerinde çalışanların iş yükü algıları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma, İstanbul'da bulunan özel ve kamu huzurevlerinde ve yaşlı rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu tesislerde yaşlı bakımı yapan çalışanlara (n=777) ilişkin verilerin toplanması için demografik özellikleri sorgulayan Bilgi Formu, Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır. Bulgular: Maslach Tükenmişlik Envanteri'nin duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı alt boyutlarının toplam puan ortalamaları ile ölçek toplam puan ortalaması sırasıyla 23,34±7,35, 9,87±4,56, 17,22±5,47 ve 50,44±13,77 olarak hesaplanmıştır. Bireysel iş yükü algısı, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkilere sahipti (F=39,273, p=0,001; F=23,894, p=0,001; F=33,971; p=0,001). Sonuç: Yönetici desteği, iş arkadaşı desteği, birim desteğindeki artış ile toplam tükenmişlik düzeyindeki azalma arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAdıyaman Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectElderly Careen_US
dc.subjectHealthcare Professionalsen_US
dc.subjectNursing Homesen_US
dc.subjectRehabilitation Centeren_US
dc.subjectWorkloaden_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectYaşlı Bakımıen_US
dc.subjectSağlık Çalışanlarıen_US
dc.subjectBakım Evlerien_US
dc.subjectRehabilitasyon Merkezien_US
dc.subjectİş Yüküen_US
dc.titleInvestigaton of relationship between workload perception and burnout levels of employees at nursing homes and elderly rehabilitation centersen_US
dc.title.alternativeHuzurevleri ve yaşlı rehabilitasyon merkezlerinde çalışanların iş yükü algısı ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofHealth Sciences Journal of Adıyaman Universityen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-9994-5033en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage221en_US
dc.identifier.endpage239en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.30569/adiyamansaglik.1112208en_US
dc.institutionauthorHayran, Osman
dc.identifier.trdizinid1147461en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record