Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Nadire Gülçin
dc.contributor.authorAydın, Kemal
dc.contributor.authorYıldız, Hatice
dc.date.accessioned2023-04-11T11:39:16Z
dc.date.available2023-04-11T11:39:16Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationYıldız, N. G., Aydın, K. ve Yıldız, H. (2022). Türkiye’de sağlık sistemi: Sosyoekonomik faktörler ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizlikler. Disiplinlerarası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama içinde (229-238. ss.). Livre de Lyon.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10854
dc.description.abstractBu kitap bölümünün amacı, sosyo-ekonomik faktörlerin Türkiye’de karşılanamayan sağlık ihtiyaçları ve bu karşılanamayan sağlık ihtiyaçlarının neden olduğu sağlık hizmetlerinde görülen eşitsizlikler üzerinde etkilerini belirlemektir. Bu faktörler, bireylerin karşılanamayan sağlık ihtiyaçlarını etkileyen yaş, gelir, cinsiyet, medeni durum, eğitim, vatandaşlık, sağlık güvencesine sahip olma, çalışma durumu, genel sağlık durumu, fiziksel ağrı durumu ve depresyon gibi bağımsız değişkenleri içerir. Karşılanamayan bu sağlık ihtiyaçlarına hastaların sosyo-ekonomik durumları, sağlık kurumlarının fiziki imkanları, sağlık kurumlarındaki personel sayısı, randevu yoğunluğu ve hastanın fiziksel lokasyonu gibi engeller oluşturabilmekte / neden olmaktadır. Dezavantajlı gruplarda yer alan hane halkı, sağlık hizmetlerine erişimdeki bu eşitsizliklerden en çok etkilenen gruplar arasında yer almaktadır. İlgili alanlarda çalışan araştırmacı ve politika yapıcıların sağlık kalitesini değerlendirmelerine yardımcı olan bazı göstergelerden faydalanmak mevcut kararlara ışık tutabilir. Bu sistematik literatür taramasında araştırmacı, politika yapıcı ve sağlık yöneticilerine kanıta dayalı kararlar verebilmeleri için mevcut durumun literatür ekseninde analiz edilmesi amaçlanmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLivre de Lyonen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiye’de Sağlık Sistemien_US
dc.subjectSosyoekonomik Faktörleren_US
dc.subjectSağlık Hizmetlerien_US
dc.titleTürkiye’de sağlık sistemi: Sosyoekonomik faktörler ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizlikleren_US
dc.title.alternativeHealth system in Turkey: Socioeconomic factors and inequalities in access to health servicesen_US
dc.typebookParten_US
dc.relation.ispartofDisiplinlerarası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulamaen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimlerien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-5852-9658en_US
dc.authorid0000-0002-0730-3827en_US
dc.identifier.startpage229en_US
dc.identifier.endpage238en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Uluslararasıen_US
dc.institutionauthorYıldız, Nadire Gülçin
dc.institutionauthorYıldız, Hatice


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record