Show simple item record

dc.contributor.authorTopan, Beyda
dc.contributor.authorBozkuş, Figen
dc.date.accessioned2023-04-10T08:52:30Z
dc.date.available2023-04-10T08:52:30Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationTopan, B. ve Bozkuş, F. (2021). Türk mimari eserlerindeki geometrik desenlerin geometri öğretiminde kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(58), 362-389. https://dx.doi.org/10.21764/ maeuefd.851626en_US
dc.identifier.issn1302-8944
dc.identifier.issn2146-5983
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.21764/ maeuefd.851626
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10838
dc.description.abstractBu çalışmada, Türk mimari eserlerindeki geometrik desenlerin geometri öğretiminde kullanılabilirliğine yönelik ortaokul matematik öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Tarama modeli ile gerçekleştirilen çalışma 62 ortaokul matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan görüş formu aracılığıyla toplanmıştır. Bu form demografik özellikler, desenlerin ortaokul geometri kazanımları ile ilişkilendirilmesi ve bu desenlerin geometri öğretiminde kullanılabilirliği olmak üzere 3 bölümü içeren sorulardan oluşmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin Türk mimari eserlerinde kullanılan beş farklı deseni ortaokul geometri kazanımları ile yüksek oranda ilişkilendirdikleri saptanmıştır. Bu desenlerin geometri öğretiminde kullanılmasının duyuşsal, bilişsel, farkındalık ve günlük hayata ilişkin olumlu etki edebileceği yönünde bildirilen görüşlerin yanında örnek seçimi, bireysel farklılıklar, zaman, maddiyat gibi olası güçlüklere de dikkat çekildiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to reveal the middle school mathematics teachers’ views about the use of geometric patterns in Turkish architectural works in geometry instruction. This research was carried out with the general survey model, including 62 middle school mathematics teachers. The data were collected by an interview form, prepared by the researchers. The form consisted of three parts, including demographic characteristics, the association of geometric patterns in architectural works with related learning outcomes and views about the use of geometric patterns in geometry instruction. The data were analyzed with content analysis. As a result of the research, it was found that the teachers highly associated five different patterns with middle school geometry learning outcomes. Also, they stated that the use of the patterns in geometry instruction could have positive effects on awareness, daily life, affective and cognitive variables. However, it was seen that they drew attention to the possible difficulties regarding the use of the patterns such as sample selection, the readiness of students, individual differences, finance and time.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Mimari Eserlerindeki Geometrik Desenleren_US
dc.subjectGeometri Öğretimien_US
dc.subjectOrtaokul Matematik Öğretmenleren_US
dc.subjectOrtaokul Matematik Öğretmenleren_US
dc.subjectGeometric Patterns in Turkish Architectural Worksen_US
dc.subjectGeometry Instructionen_US
dc.subjectMiddle School Mathematics Teachersen_US
dc.titleTürk mimari eserlerindeki geometrik desenlerin geometri öğretiminde kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen görüşlerien_US
dc.title.alternativeTeachers’ views on the use of geometric patterns in Turkish architectural works in geometry instructionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimlerien_US
dc.authorid0000-0002-0413-9232en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue58en_US
dc.identifier.startpage362en_US
dc.identifier.endpage389en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.21764/ maeuefd.851626en_US
dc.institutionauthorBozkuş, Figen
dc.identifier.trdizinid525082en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record