Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Müge
dc.date.accessioned2023-02-17T08:18:51Z
dc.date.available2023-02-17T08:18:51Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDemir, M. (2019). Endüstriyel futbol ve futbolda teknoloji kullanımı. TRT Akademi, 4(7), 86-103. https://doi.org/10.4274/tjcd.galenos.2018.94547en_US
dc.identifier.issn2149-9446
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4274/tjcd.galenos.2018.94547
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10466
dc.description.abstractFutbol endüstrisi, yıllar boyunca bazı stratejik ve sistemli adımların atılması sonucundameydana gelmiştir. Bu bağlamda, profesyonelliğin kabul edilmesi, büyük stadyumların inşaedilmesi, iktidarların oyuna yönelik ilgisi, futbolun ulus devletlerin simgelerinden birinedönüşmesi, futbolla bağlantılı olan yeni endüstrilerin gelişmesi (bahis, spor malzemelerininpopülerleşmesi, medyaya ilginin artması vs.) gibi birçok faktör oyunun ekonomik değerininyükselmesinin nedenleri arasında sayılabilir.Futbolun endüstrileşme süreci hızlandıkça, futbol ekonomisi büyümüş; acımasız bir rekabetortamının varlığı, futbol sahaları için de geçerli olmuş; artık sadece oynamak ve haz almakdeğil, kazanmak ve başarmak ön plana çıkmıştır. Endüstriyelleşmeyle birlikte bir yatırımalanına dönüşen futbol, artık salt sonuç ve sonuç üzerinden elde edilecek rant için oynanırhâle gelmiştir. Futbol sonuç odaklı bir oyuna dönüştükçe hataları en aza indirmek için yeniuygulamalar devreye sokulmuştur.Bu makalede ikincil kaynaklardan elde edilmiş literatür taraması yapılmıştır. “Çok sayıdasektörü içinde barından ve 21. yüzyılın başından itibaren dev bir endüstri hâline gelenfutbolun, ekonomik değerini koruyabilmesi için teknolojiyi kullanması zorunludur,” önermesiaçıklanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractFootball industry has been developed as a result of taking some strategic and systematic steps over the years. In that context, many factors including the recognition of professionalism, the construction of big stadiums, the interest of governments in football, the transformation of football into a symbol of nation-states, the development of new and football-related industries (betting, popular sports supplies, increased interest in the media, etc.) may be considered among the reasons of increased economic value of football. As football has become more rapidly industrialized, football economy has also grown; a fierce competition environment dominated the football fields, and winning and being successful took higher priority than just playing and enjoying the game. Along with industrialization, football turned into an area of investment and has now been focused merely on achieving the result and having an income based on this result. As football turned into a result-oriented game, new practices emerged to minimize the mistakes. In this article, the literature search from secondary sources was done. "It is necessary to use technology in order to protect the economic value of soccer, which has become a giant industry since the beginning of the 21st century, in many sectors."en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTRTen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFutbolen_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectEndüstriyel Futbolen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectFootballen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectIndustrial Footballen_US
dc.subjectSporten_US
dc.titleEndüstriyel futbol ve futbolda teknoloji kullanımıen_US
dc.title.alternativeIndustrial football and the use of technology in footballen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTRT Akademien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümüen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue7en_US
dc.identifier.startpage86en_US
dc.identifier.endpage103en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/tjcd.galenos.2018.94547en_US
dc.institutionauthorDemir, Müge
dc.identifier.trdizinid357081en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record