Show simple item record

dc.contributor.authorÜstüner, Pelin
dc.contributor.authorBalevi, Ali
dc.contributor.authorÖzdemir, Mustafa
dc.contributor.authorParlakkılıç, Ülkü Tuğba
dc.contributor.authorTürkmen, İlknur
dc.contributor.authorOlmuşçelik, Oktay
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:35:56Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:35:56Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationÜstüner, P., Balevi, A., Özdemir, M., Parlakkılıç, Ü. T., Türkmen, İ. ve Olmuşçelik, O. (2016). A case of familial subcutaneous sarcoidosis with an asymptomatic nodular lesion on the upper eyelid accompanied by chronic osteomyelitis. Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology, 26(1), 54-58. https://dx.doi.org/10.5336/dermato.2015-46271en_US
dc.identifier.issn1300-0330
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/999
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5336/dermato.2015-46271
dc.description.abstractSkin lesions of sarcoidosis are heterogeneous, and can either have specific manifestations; such as maculopapular eruptions, plaques, infiltrated scars and lupus pernio, or non-specific manifestations such as erythema nodosum depending on the presence or absence of typical sarcoidal granulomas. Herein, we report a 41-year-old woman presenting with discrete painless localized swellings on her arms and calves which had developed two weeks earlier and rapidly increased in number. The lesions appeared sequentially at an interval of 3-5 days with a marked increase in size. An erythematosus asymptomatic nodular lesion was also noted on the medial cantus of the patient's right upper eyelid. The histopathological examination of the nodular lesions on the patient's left arm and right upper eyelid revealed multiple non-caseating granulomas with multinucleated giant cells, which confirmed the diagnosis of granulomatous sarcoidosis. This case was unusual due to the acute and rapid progression of the lesions, and the presence of an unusual nodular lesion on the upper eyelid. We believe that the chronic inflammatory process due to the past osteomyelitis may have triggered the formation of the granulomas. In the differential diagnosis of the asympthomatic nodular lesions on the eyelid, subcutaneous sarcoidosis should also be considered even when there are no systemic symptoms.en_US
dc.description.abstractT Sarkoidozun deri lezyonları heterojen olup, tipik sarkoidal granülomların varlığına göre makülopapüler erupsiyonlar, plaklar, infiltre skarlar ve lupus pernio gibi spesifik bulguları veya eritema nodozum gibi spesifik bulguları olabilmektedir. Burada, iki hafta önce oluşmuş ve hızlıca sayıca artmış kollarda ve baldırlarda dağınık ağrısız lokalize şişliklerle başvuran 41 yaşında kadın hasta sunulmaktadır. Boyutlarında anlamlı artış olan lezyonların ve 3-5 günlük aralıklarla ardışık olarak geliştiği öğrenildi. Sağ üst göz kapağının medial kantusunda eritemli, asemptomatik nodüler lezyonu saptandı. Hastanın sol kol ve sağ üst göz kapağındaki nodüler lezyonların histopatolojik incelemesinde granülomatöz sarkoidoz tanısını doğrulayan multi-nükleer dev hücrelere eşlik eden çok sayıda kazeifiye olmayan granülom yapıları görüldü. Bu olgu lezyonların akut ve hızlı progresyonu ve üst göz kapağındaki nadir görülen nodüler lezyonun varlığı dolayısıyla olağandışı idi. Geçirilmiş osteomiyelite bağlı kronik inflammatuar sürecin granülomların gelişimini tetiklemiş olabileceğini düşünmekteyiz. Sistemik hiçbir semptom olmasa da göz kapağındaki asemptomatik nodüler lezyonların ayırıcı tanısında subkutan sarkoidoz ele alınmalıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOrtadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEyelidsen_US
dc.subjectOsteomyelitisen_US
dc.subjectSarcoidosisen_US
dc.subjectSubcutaneous tissueen_US
dc.titleA case of familial subcutaneous sarcoidosis with an asymptomatic nodular lesion on the upper eyelid accompanied by chronic osteomyelitisen_US
dc.title.alternativeÜst göz kapağında asemptomatik nodüler lezyona eşlik eden kronik osteomiyeliti olan ailesel subkutan sarkoidoz olgusuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTurkiye Klinikleri Journal of Dermatologyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-7885-0537en_US
dc.authorid0000-0001-5057-0405en_US
dc.authorid0000-0002-7022-913Xen_US
dc.authorid0000-0002-6185-0186en_US
dc.authorid0000-0002-9815-1848en_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage54en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5336/dermato.2015-46271en_US
dc.identifier.scopusqualityQ4en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record