Show simple item record

dc.contributor.authorUslu, Yeter
dc.contributor.authorYılmaz Alarçin, Eda
dc.contributor.authorYılmaz, Emre
dc.contributor.authorGedikli, Erman
dc.date.accessioned2022-11-09T06:43:17Z
dc.date.available2022-11-09T06:43:17Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationUslu, Y., Yılmaz Alarçin, E., Yılmaz, E. ve Gedikli, E. (2022). Türk sağlık sisteminin markalaşmasına stratejik bir bakış. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 207-225. http://doi.org/10.29029/busbed.1030757en_US
dc.identifier.issn1309-6672
dc.identifier.issn2618-6322
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.29029/busbed.1030757
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9943
dc.description.abstractKüresel bilgi ekonomisinde şiddetli rekabet hem kamu sektörünü hem de özel sektörü yakından etkilemektedir. Bu süreçte sağlık sektöründeki aktörler de söz konusu ortamda daha fazla etki alanına sahip olabilmek için güçlü bir marka ve yenilik yaratma çabalarıyla proaktif stratejilere yönelmişlerdir. Geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran küresel rekabet sadece var olan hizmet kalitesinin artırılması değil; aynı zamanda hizmeti alan kişi ya da kurumların beğeni ve beklentileri doğrultusunda yeni hizmetler üretme ve bunları başarılı bir şekilde kamuoyuna sunma noktasında şekillenmektedir. Çalışmada Türk Sağlık Sisteminin farklı başlıklar çerçevesinde ele alınmasının yanı sıra sağlık sisteminin uluslararasılaşması ve markalaşmasına ilişkin değerlendirmelerin literatür destekli olarak yapılması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde stratejik öneriler geliştirilmiştir. Türkiye’nin sağlık sistemi ile bir ülke markası yaratması sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve uluslararasılaşmak isteyen bütün kurumlar için yararlı olmakla birlikte diğer sektörler için de destekleyici olacaktır.en_US
dc.description.abstractIn the global knowledge economy, fierce competition affects both the public and private sectors closely. In this process, actors in the health sector have also turned to proactive strategies with their efforts to create a strong brand and innovation in order to have more influence in the said environment. The global competition that left its mark on the past century is not only to increase the existing service quality; At the same time, it is shaped to produce new services in line with the tastes and expectations of the people or institutions receiving the service and to present them to the public successfully. In the study, it is aimed to evaluate the Turkish Health System within the framework of different titles, as well as to evaluate the internationalization and branding of the health system with the support of the literature. Strategic recommendations were developed as a result of the findings. Turkey's creation of a country brand with its health system will be beneficial for all institutions operating in the health sector and wishing to internationalize, but it will also be supportive for other sectors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBingöl Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Politikasıen_US
dc.subjectSağlık Hizmet Sunumuen_US
dc.subjectSağlık Hizmetleri Pazarlamasıen_US
dc.subjectSağlık Planlamasıen_US
dc.subjectHealth Policyen_US
dc.subjectDelivery of Health Careen_US
dc.subjectMarketing of Health Servicesen_US
dc.subjectHealth Planningen_US
dc.titleTürk sağlık sisteminin markalaşmasına stratejik bir bakışen_US
dc.title.alternativeA strategic evaluation on the branding of the Turkish health systemen_US
dc.typereviewen_US
dc.relation.ispartofBingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-8529-6466en_US
dc.authorid0000-0003-4502-9846en_US
dc.authorid0000-0002-5508-194Xen_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage207en_US
dc.identifier.endpage225en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.identifier.doi10.29029/busbed.1030757en_US
dc.institutionauthorUslu, Yeter
dc.institutionauthorYılmaz, Emre
dc.institutionauthorGedikli, Erman
dc.identifier.trdizinid1120502en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record