Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Kevser
dc.contributor.authorCezlan, Esra Çiğdem
dc.date.accessioned2022-09-29T08:55:03Z
dc.date.available2022-09-29T08:55:03Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationŞahin, K. ve Cezlan, E. Ç. (2022). Hospital selection of health tourists: A study with ahp and topsis methods. OPUS Journal of Society Research, 19(46), 327-339. https://dx.doi.org/10.26466/opusjsr.1091933en_US
dc.identifier.issn2791-9862
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26466/opusjsr.1091933
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9768
dc.description.abstractDevelopments in transport and communication technologies have made traveling easier between countries. In addition to these developments, the search for low-cost and high-quality health services has been effective in the development of the health tourism sector. This study aims to determine the hospital preferences of health tourists with Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) methods in line with expert opinions. Within the scope of this study, the criteria affecting the hospital preferences of health tourists were weighted with the AHP method, and ideal hospital alternative for health tourists was selected with the TOPSIS method by using the criteria weights obtained. The opinions of seven experts, who are experts in their field at least ten years, were taken by using the 9-scale evaluation scale developed by Saaty. As a result of expert opinions; it has been determined that qualified health personnel, quality of medical care applied, modern equipment of the hospital, recommendability of the hospital and health personnel are more effective. For a preferable hospital strategy within the scope of health tourism, deficiencies of health personnel in terms of foreign language and professional experience should be eliminated, and devices that will increase the preferability of the hospital by following technological developments should be used. In addition, necessary improvements should be made by applying satisfaction surveys to health tourists.en_US
dc.description.abstractUlaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ülkeler arası seyahatleri daha kolay hale getirmiştir. Bu gelişmelere ek olarak düşük maliyetli ve kaliteli sağlık hizmeti arayışı sağlık turizmi sektörünün gelişmesinde etkili olmuştur. Bu çalışmanın amacı, sağlık turistlerinin hastane tercihlerini uzman görüşleri doğrultusunda AHP ve TOPSIS yöntemleri ile belirlemektir. Çalışma kapsamında Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi ile sağlık turistlerinin hastane tercihlerini etkileyen kriterler ağırlıklandırılmış, elde edilen kriter ağırlıkları kullanılarak Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) yöntemi ile sağlık turistleri için en ideal hastane alternatifi seçilmiştir. Çalışmamızda Saaty tarafından geliştirilen 9 ölçekli değerlendirme skalası kullanılarak alanında en az on yıllık uzmanlığı olan yedi kişinin görüşü alınmıştır. Uzman görüşleri sonucunda; kalifiye sağlık personelinin, uygulanan tıbbi bakım kalitesinin, hastanenin sahip olduğu modern cihazların, hastane ve sağlık personelinin tavsiye edilebilirliğinin daha etkili olduğu saptanmıştır. Sağlık turizmi kapsamında tercih edilebilir bir hastane stratejisi için, yabancı dil ve mesleki deneyim açısından sağlık personelinin eksiklikleri giderilmelidir, teknolojik gelişmeler takip edilerek hastanenin tercih edilebilirliğini arttıracak cihazlar kullanılmalıdır. Ayrıca sağlık turistlerine memnuniyet anketleri uygulanarak gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherADAMORen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHealth Tourismen_US
dc.subjectMulti-Criteria Decision Makingen_US
dc.subjectAHPen_US
dc.subjectTOPSISen_US
dc.subjectSağlık Turizmien_US
dc.subjectÇok Kriterli Karar Vermeen_US
dc.subjectAHPen_US
dc.subjectTOPSISen_US
dc.titleHospital selection of health tourists: A study with ahp and topsis methodsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofOPUS Journal of Society Researchen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2103-2672en_US
dc.authorid0000-0002-9238-4907en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue46en_US
dc.identifier.startpage327en_US
dc.identifier.endpage339en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26466/opusjsr.1091933en_US
dc.institutionauthorŞahin, Kevser
dc.institutionauthorCezlan, Esra Çiğdem
dc.identifier.trdizinid511526en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record