Show simple item record

dc.contributor.authorKara, Yasin
dc.date.accessioned2022-04-07T13:08:26Z
dc.date.available2022-04-07T13:08:26Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKara, Y. (2019). Kriz-sonrası Fransa’da popülizmin yükselişi: Bir değerlendirme (2008-2018). Alternatif Politika, 11(Özel Sayı), 29-62.en_US
dc.identifier.issn1309-0593
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9250
dc.description.abstract2008 finansal krizi ile bunu takip eden dönemde popülist hareketlerin yükselmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Çalışmada ele alınacak bu soruya, krizin tetikleyici bir rolü olduğu cevabı verilecek. Krizi takip eden dönemde, örnek vaka olarak alınan Fransa’da üç iktidar değişikliği olmuştur. Politik yelpazedeki yerleri değişik gibi görünse de bu üç iktidarın da konumuz açısından önemli bir ortak yanı vardır: Kapitalizmin bu krizini, popülist bir tutumla ve iktisadî manada bir paradigma değişikliğine gitmeksizin yönetmeye, yani yine sistem içinde kalarak çözmeye çalışmaları. Makale, genelde anti-sistemik olarak görülen popülist siyasetin de aslında sistem-içinde kaldığını iddia etmektedir. Çalışmada savunulan temel argüman ise kriz sonrasında Fransa’da popülizmin yükselişinin sadece açıkça popülist kabul edilen partiler ve liderlerle açıklanamayacağı, bilakis bu on yıllık dönemde genel olarak Fransa siyasetine sirayet eden bir popülizmden bahsedilebileceğidir.en_US
dc.description.abstractWhat is the relationship between the 2008 Financial Crisis and the rise of populist movements in the following period? This question, which will be discussed in the study, will be answered by focusing on the triggering role of the crisis. In France, which constitutes the selected case study for this research, the political power has changed hands three times during the period following the crisis. Although their place in the political spectrum seem different, these three powers have had something in common: they have tried to solve this crisis of capitalism with a populist attitude and without proposing a paradigm shift in economic terms, that is, by remaining within the system. The article argues that the populist politics, which is generally viewed as anti-systemic, also remains within the system. The main argument advanced in this study is that the rise of populism in post-crisis France cannot be explained only with reference to the parties and leaders considered clearly populist. On the contrary, the last decade’s populism is a populism that has affected the French politics in its entirety.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPopülizmen_US
dc.subject2008 Finansal Krizien_US
dc.subjectFransaen_US
dc.subjectEmmanuel Macronen_US
dc.subjectTemsil Krizien_US
dc.subjectPopulismen_US
dc.subjectThe 2008 Financial Crisisen_US
dc.subjectFranceen_US
dc.subjectEmmanuel Macronen_US
dc.subjectCrisis of Representationen_US
dc.titleKriz-sonrası Fransa’da popülizmin yükselişi: Bir değerlendirme (2008-2018)en_US
dc.title.alternativeThe rise of populism in France: An analysis (2008-2018)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofAlternatif Politikaen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-3515-5486en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayıen_US
dc.identifier.startpage29en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorKara, Yasin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record