Show simple item record

dc.contributor.authorDilaveroğlu, Arzu
dc.date.accessioned2022-03-04T06:36:55Z
dc.date.available2022-03-04T06:36:55Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationDilaveroğlu, A. (2020). Yönetişim ilkeleri ve yerel yönetimler mevzuatına yansımalar. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 45-63.en_US
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.issn2717-7483
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9096
dc.description.abstractTürkiye’de, geleneksel yönetimden yönetişime doğru ilerleyen süreç kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması kapsamında ele alınmıştır. Yapılandırma süreci kapsamında 2000’li yılların başından itibaren e-devlet uygulamalarından bilgi edinme hakkına kadar pek çok hukuk temelli reform gerçekleştirilmiştir. Reformlar kapsamında ele alınan en önemli konulardan biri yerel yönetimlerin mahalli ihtiyaçları daha etkin ve verimli karşılaması amacını taşımaktadır. Bu çalışma ile amaçlanan, gerçekleştirilen yerel yönetim reformları ile, yönetişim ilkelerinin mevzuata yansıyıp yansımadığının tespit edilmesidir. Bu bağlamda 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye (BB) Kanunu örnekleri üzerinde inceleme gerçekleştirilecektir. Bu örneklerde yönetişim ilkelerinin vurgulandığı kısımlar içerik analizi yöntemiyle tespit edilecektir.en_US
dc.description.abstractIndeed, Turkey's traditional management is considered with the restructuring of the governance process towards public administration. Since the 2000s, many legal-based reforms (such as e-government applications and the right of information acquirement) have been carried out within the scope of the restructuring process. One of the most important issues addressed in the reforms is to ensure that local governments meet local needs more effectively and efficiently. The aim of this study is to determine whether the performed governance principles via local government reforms are represented in the legislation. In this context, the municipal legislation numbered 5393 and the Metropolitan Municipality legislation numbered 5216 will be investigated. The cases that emphasize governance principles will be examined by content analysis method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYönetişimen_US
dc.subjectYönetişim İlkelerien_US
dc.subjectYerel Yönetim Reformuen_US
dc.subjectBelediyeen_US
dc.subjectBüyükşehir Belediyesien_US
dc.subjectGovernanceen_US
dc.subjectGovernance Principlesen_US
dc.subjectLocal Government Reformen_US
dc.subjectMunicipalityen_US
dc.subjectMetropolitan Municipalityen_US
dc.titleYönetişim ilkeleri ve yerel yönetimler mevzuatına yansımalaren_US
dc.title.alternativeGovernance principles and their representation in local governments legislationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-7850-8838en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue37en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage63en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorDilaveroğlu, Arzu
dc.identifier.trdizinidTkRJek1EazFOUT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record