Show simple item record

dc.contributor.authorBat Tonkuş, Merve
dc.contributor.authorDoğan, Sibel
dc.contributor.authorAtayoğlu, Ali Timuçin
dc.date.accessioned2022-03-03T13:39:38Z
dc.date.available2022-03-03T13:39:38Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBat Tonkuş, M., Doğan, S. ve Atayoğlu, A. T. (2020). Transfer anxiety in critical care patients and their caregivers. Family Practice and Palliative Care, 5(3), 82-89. https://doi.org/10.22391/fppc.787056en_US
dc.identifier.issn2458-8865
dc.identifier.issn2459-1505
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.22391/fppc.787056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9091
dc.description.abstractIntroduction: Family physicians play an important role for their critically ill patients and their caregivers. Both admission and discharge in the critical care units can cause anxiety in the patients and their family caregivers. The aim of the study was to investigate transfer anxiety in patients and their caregivers due to being transferred from the intensive care unit (ICU). Methods: This is a descriptive study that was carried out through interviewing patients and their caregivers who were hospitalized in the ICU and then transferred out due to the improvement of their general condition. The data was collected by using a Questionnaire Form and the StateTrait Anxiety Inventory (STAI). Results: A total of 170 individuals (85 patients and 85 family caregivers) were involved in the study. The patient’s anxiety scores were higher than their caregivers and the difference was statistically significant (p<0.001). The patients and their caregivers’ mean anxiety scale scores after the transfer were higher in comparison with the mean scores before the transfer(p<0.001). Conclusions: Transfer anxiety in patients and their caregivers due to being transferred from the ICU was confirmed. Healthcare professionals are encouraged to make the necessary adjustments to prevent transfer anxiety in critical care patients. In this process, involvement of family physicians of such patients is crucial.en_US
dc.description.abstractGiriş: Aile hekimleri, kritik hastaları ve onların bakım veren yakınları için önemli bir rol oynamaktadır. Kritik bakım ünitelerine hem kabul hem de taburculuk, hastalarda ve ailede kaygıya neden olabilir. Çalışmanın amacı, yoğun bakım ünitesinden (YBÜ) transfer edilmesinden dolayı hastalar ve bakım verenlerinde transfer kaygısını araştırmaktır. Yöntem: Bu araştırma, yoğun bakım ünitesine yatırılan ve daha sonra genel durumlarının iyileşmesi nedeniyle nakledilen hastalar ve bakım verenleriyle görüşülerek yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın verileri Anket Formu ve Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya toplam 170 kişi (85 hasta ve 85 aile üyesi) dahil edildi. Hasta anksiyete ölçeği skorları bakım veren aile üyelerinkinden daha yüksekti ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Hasta ve bakım veren yakınlarının anksiyete ölçeği ortalama skorları transfer öncesine göre transfer sonrası daha yüksekti ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Sonuç: Hasta ve yakınlarının transfer anksiyetesi deneyimledikleri onaylanmış oldu. Sağlık uzmanları, kritik bakım hastalarında transfer kaygısını önlemek için gerekli düzenlemeleri yapmaya teşvik edilmektedir. Bu süreçte, bu tür hastaların aile hekimlerinin müdahil olması çok önemlidiren_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectCritical Illnessen_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectIntensive Care Unitsen_US
dc.subjectCaregiversen_US
dc.subjectCritical Careen_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectKritik Hastalıken_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectYoğun Bakım Ünitelerien_US
dc.subjectHasta Bakımı Verenleren_US
dc.subjectYoğun Bakımen_US
dc.titleTransfer anxiety in critical care patients and their caregiversen_US
dc.title.alternativeKritik bakım hastaları ve bakım verenlerinin transfer anksiyetesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofFamily Practice and Palliative Careen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-4026-1419en_US
dc.authorid0000-0003-4568-4234en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage82en_US
dc.identifier.endpage89en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.22391/fppc.787056en_US
dc.institutionauthorDoğan, Sibel
dc.institutionauthorAtayoğlu, Ali Timuçin
dc.identifier.trdizinidTkRZNE1ERXlNZz09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record