Show simple item record

dc.contributor.authorAdıgüzel, Zafer
dc.contributor.authorKüçükoğlu, İrem
dc.date.accessioned2022-03-01T08:19:38Z
dc.date.available2022-03-01T08:19:38Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAdıgüzel, Z. ve Küçükoğlu, İ. (2020). Examining of loneliness and organizational effectiveness based on work density and organizational communication in organizations. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 23(43), 159-179. https://doi.org/10.31795/baunsobed.684240en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31795/baunsobed.684240
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9041
dc.description.abstractWork intensity and organizational communication are the most importantproblems are made it by competitive environment in business sectors that have laborintensive. Organizational communication, on the other hand, comes to the forefront inensuring the harmony between the employees and being loud and clear of the hierarchicalrelationship between the superior and subordinate. In the research, it was aimed toexamine the loneliness and organizational effectiveness of the employees who have workintensity, and if there is a change in loneliness and organizational effectiveness in case oforganizational communication. Therefore, within the scope of the research, a questionnairestudy was carried with 340 white-collar (engineer) employees in the textile companies.Analyzes were made using SPSS 25 and AMOS program. According to the results of theanalysis, the workloads and organizational communication of the employees preventthe employees from feeling lonely. At the same time, work intensity and organizationalcommunication positively affect to organizational effectiveness.en_US
dc.description.abstractEmek yoğun sermayeye sahip iş sektörlerinde rekabet ortamının getirdiği sorunlardan en önemlileri iş yoğunluğu ve örgütsel iletişimdir. Özellikle özel sektörde yaşanmakta olan az çalışan çok iş felsefesinden dolayı, çalışanlara aşırı iş yükü verilmesi, aşırı iş yoğunluğu sorununu ortaya çıkarmaktadır. Örgütsel iletişim ise çalışanlar arasında uyumun sağlanabilmesi, üst-ast arasındaki hiyerarşik ilişkinin açık ve net olabilmesi konusunda ön plana çıkmaktadır. Araştırmada iş yoğunluğu yaşayan çalışanların yalnızlık durumlarının ve örgütsel etkinliğin ne yönde etkilendiğini, bununla birlikte örgütsel iletişimin olması durumunda yalnızlık ve örgütsel etkinlikde bir değişim olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, araştırmanın amacı kapsamında tekstil firmalarında çalışan 340 beyaz yakalı (mühendis)’dan anketler toplanmıştır. Analizler, SPSS 25 ve AMOS programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların yaşamakta oldukları iş yoğunlukları ve örgütsel iletişim, çalışanların yalnızlık hissine kapılmalarını önlediği bulunmuştur. Aynı zaman da iş yoğunluğu ve örgütsel iletişimin, örgütsel etkinliği pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWorkloaden_US
dc.subjectWork Intensityen_US
dc.subjectOrganizational Communicationen_US
dc.subjectLonelinessen_US
dc.subjectOrganizational Effectivenessen_US
dc.subjectİş Yoğunluğuen_US
dc.subjectÇalışma Yoğunluğuen_US
dc.subjectÖrgütsel İletişimen_US
dc.subjectYalnızlıken_US
dc.subjectÖrgütsel Etkinliken_US
dc.titleExamining of loneliness and organizational effectiveness based on work density and organizational communication in organizationsen_US
dc.title.alternativeÖrgütlerde çalışanların iş yoğunluğu ve örgütsel iletişime bağlı olarak yalnızlığın ve örgütsel etkinliğin incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofBalıkesir University The Journal of Social Sciences Instituteen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8743-356Xen_US
dc.authorid0000-0003-0159-3621en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue43en_US
dc.identifier.startpage159en_US
dc.identifier.endpage179en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.31795/baunsobed.684240en_US
dc.institutionauthorAdıgüzel, Zafer
dc.institutionauthorKüçükoğlu, İrem
dc.identifier.trdizinidTkRRM09USXhNUT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record