Show simple item record

dc.contributor.advisorKocatürk, Asiye
dc.contributor.authorBaş, Meliha
dc.date.accessioned2022-01-20T08:33:38Z
dc.date.available2022-01-20T08:33:38Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-08-06
dc.identifier.citationBaş, M. (2021). Sezaryen ameliyatı sonrası oral sıvı alımına erken başlanılmasının ve erken mobilizasyonun gaz çıkışına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8859
dc.description.abstractSezaryen; normal doğum sırasında meydana gelebilecek anne ve bebek kayıplarını önlemek için yapılan cerrahi bir işlemdir. Sezaryen ameliyatı sonrası normal kabul edilen zayıflamış bağırsak motilitesini erken başlatabilmek iyileşme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu araştırma; erken oral beslenmenin ve erken mobilizasyonun sezaryen sonrası gaz çıkışına etkisini belirlemek amacıyla randomize kontrollü deneysel araştırma şeklinde yapılmıştır. Çalışma Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde 01/01/2021- 31/05/2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmaya 4. saatte oral beslenmeye başlayan ve mobilize edilen 40 müdahale grubu, 6. saatte oral beslenmeye başlayan ve mobilize edilen 40 kontrol grubu olmak üzere toplam 80 kadın katılmıştır. Veriler literatür doğrultusunda oluşturulan 'Hasta Tanılama Formu' ve 'Sezaryen Ameliyatı Sonrası Müdahale ve Kontrol Grubu Hasta Takip Formu 'ile toplanmıştır. İstatistiksel analizler yapılırken Fischers' Exact test, Chi-square test, İndependent t test, one way ANOVA ve Kolmogorov-Smirnov testleri kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Müdahale grubunda ortalama gaz çıkarma süresi 16,48 saat iken, kontrol grubunda bu süre 23,65 saat olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p=0,012, p<0,05). Araştırma da 18-35 yaş grubunda olan kadınlar anlamlı şekilde kısa sürede gaz çıkarırken 35 yaş üzerindekilerde fark anlamlı bulunmamıştır. Kronik hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan kadınlar daha kısa sürede gaz çıkarırken kronik hastalığı ve ilaç kullanımı olanlarda anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Sonuç olarak sezaryen sonrası oral sıvı alımını erken alan ve erken mobilize olan müdahale grubunda, kontrol grubuna göre gaz çıkışı süresi anlamlı şekilde daha kısa bulunmuştur. Bu sonuçtan yola çıkarak sezaryen sonrası oral sıvı alımının erken başlatılması ve erken mobilizasyon yönteminin kullanılması önerilebilir.en_US
dc.description.abstractCaesarean section; It is a surgical procedure performed to prevent maternal and infant losses that may occur during normal delivery. Early initiation of weakened intestinal motility, which is considered normal after cesarean section, plays an important role in the healing process. This research; A randomized controlled experimental study was conducted to determine the effect of early oral feeding and early mobilization on post-cesarean gas output. Study Prof. Dr. It was carried out in Süleyman Yalçın City Hospital between 01/01/2021- 31/05/2021. A total of 80 women participated in the study, including 40 intervention groups who started oral feeding at the 4th hour and were mobilized, and 40 control groups who started oral feeding at the 6th hour and were mobilized. The data were collected with the 'Patient Diagnosis Form' and 'Post Cesarean Section Intervention and Control Group Patient Follow-up Form' created in line with the literature. Fischers' Exact test, Chi-square test, Independent t test, one-way ANOVA and Kolmogorov-Smirnov tests were used for statistical analysis and the statistical significance level was accepted as p<0.05. While the average gas removal time was 16.48 hours in the intervention group, this time was calculated as 23.65 hours in the control group. It was found statistically significant (p=0.012, p<0.05). In the study, while women in the 18-35 age group were able to pass gas in a short time, the difference was not significant in those over 35 years old. While women without chronic disease and drug use pass gas in a shorter time, no significant difference was found in those with chronic disease and drug use. As a result, the gas output time was found to be significantly shorter in the intervention group, which received oral fluid intake early after cesarean section and was mobilized early, compared to the control group. Based on this result, it can be recommended to start oral fluid intake early after cesarean section and to use early mobilization method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEbeliken_US
dc.subjectErken Mobilizasyonen_US
dc.subjectErken Oral Sıvı Alımıen_US
dc.subjectGaz Çıkışıen_US
dc.subjectSezaryenen_US
dc.subjectMidwiferyen_US
dc.subjectEarly Mobilizationen_US
dc.subjectEarly Oral Fluid Intakeen_US
dc.subjectGas Exiten_US
dc.subjectCesarean Sectionen_US
dc.titleSezaryen ameliyatı sonrası oral sıvı alımına erken başlanılmasının ve erken mobilizasyonun gaz çıkışına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of early education and early mobilization on gas output on oral fluid taking after cesarian surgeryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record