Show simple item record

dc.contributor.advisorYeşiltepe, Salih Önder
dc.contributor.authorKarakuş, Hakan
dc.date.accessioned2022-01-17T08:33:57Z
dc.date.available2022-01-17T08:33:57Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationKarakuş, H. (2021). Ticari işletmenin devrinde borçların intikali. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8826
dc.description.abstractTicari işletmenin devri kurumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunuyla birlikte değişikliğe uğramıştır. TTK m. 11/3'de, ticari işletmenin malvarlığının ayrı ayrı tasarruf işlemine ihtiyaç olmaksızın devir sözleşmesiyle bir bütün halinde devredilebilmesi imkanı getirilmiştir. Ticari işletmenin aktif ve pasifleriyle birlikte devredilmesi halinde ise işletmenin borçlarının durumu TBK' nın 202. maddesinde düzenlenmiştir. Çalışmamızda ticari işletmenin devrinde borçların intikali incelenmiştir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için ticari işletme ve ticari işletmenin devri kurumu da ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Yine çalışmada, ticari işletmenin devri halinde, işletmeye dahil borçların tarafların iradesiyle kapsam dışında bırakılıp bırakılamayacağı ve ticari işletmenin devriyle birlikte borçların devrinin etkileri de ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe notion of transfer of the commercial enterprise has been changed with the Turkish Commercial Code No. 6102. TCC Art. in 11/3 enabled that the property of a commercial enterprise without the need for separate act of disposal can be transferred as a whole with the transfer contract. In case the commercial enterprise is transferred together with its assets and liabilities, the status of the enterprise's debts is regulated in Article 202 of the TCO. In our study, it is examined the transition of debts in the transfer of a commercial enterprise. For a better understanding of the subject, the commercial enterprise and the notion of transfer of a commercial enterprise are also explained in detail. Again in the study, in case of transfer of the commercial enterprise it has been revealed whether the debts included in the enterprise can be excluded from the scope by parties' will and legal consequences of the transition of debts in the transfer of a commercial enterprise.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTicari İşletmeen_US
dc.subjectTicari İşletmenin Devrien_US
dc.subjectTicari İşletmenin Devri Sözleşmesien_US
dc.subjectTicari İşletmenin Devrinde Borçların İntikalien_US
dc.subjectCommercial Enterpriseen_US
dc.subjectTransfer of Commercial Enterpriseen_US
dc.subjectContract of Commercial Enterprise Transferen_US
dc.subjectTransition of Debts in the Transfer of a Commercial Enterpriseen_US
dc.titleTicari işletmenin devrinde borçların intikalien_US
dc.title.alternativeTransition of debts in the transfer of the commercial enterpriseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record