Show simple item record

dc.contributor.authorMeşeli, Simge
dc.contributor.authorKaplan, Gül
dc.contributor.authorCansız, Derya
dc.contributor.authorÜstündağ, Ünsal Veli
dc.contributor.authorÜnal, İsmail
dc.contributor.authorEmekli Alturfan, Ebru
dc.contributor.authorYanıkoğlu, Funda
dc.contributor.authorTağtekin, Dilek
dc.date.accessioned2021-12-20T10:52:02Z
dc.date.available2021-12-20T10:52:02Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationMeşeli, S., Kaplan, G., Cansız, D., Üstündağ, Ü. V., Ünal, İ. ve Emekli Alturfan, E. (2021). The biocompatibility of sodium lauryl sulphate on developing zebrafish embryos. Experimed, 11(2), 67-72. https://dx.doi.org/10.26650/experimed.2021.953435en_US
dc.identifier.issn2630-6050
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26650/experimed.2021.953435
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8703
dc.description.abstractObjective: As an anionic surfactant, sodium lauryl sulphate (SLS), is used as an emulsifying agent in toothpastes as well as many different household cleaning products. Many toothpastes contain SLS and it is responsible for the formation of foam when brushing. However SLS may also irritate sensitive teeth and gums. Lipid peroxidation (LPO) is defined as an autoxidation process that is induced through the attack of free oxygen radicals leading to oxidative stress in the pathophysiology of various diseases. LPO causes the formation of highly reactive products including different aldehydes, ketones, and alkanes serving as biomarkers of LPO. In our study we aimed to expose zebrafish embryos to SLS and determine LPO in SLS exposed zebrafish embryos. Material and Method: Zebrafish embryos that were dividing normally and which had spherical shapes were chosen and they were exposed to SLS both in low and high concentrations in well plates for 72 hours. Rates of mortality and hatching were determined. The levels of malondialdehyde were evaluated using the Yagi's method as the end products of LPO in the form of thiobarbituric acid reactive substances. Results: Our findings showed LPO increased significantly in both low SLS (p<0.05) and high dose SLS (p<0.05) exposed zebrafish embryos when they were compared to the control group. Conclusion: It may be suggested that LPO is an early indicator of exposure to SLS during embryogenesis and further studies are required to confirm this finding.en_US
dc.description.abstractAmaç: Sodyum lauril sülfat (SLS), ev temizlik ürünleri ve diş macunlarında emülsifiye edici temizlik maddesi olarak kullanılan anyonik bir yüzey aktif maddedir. Birçok diş macunu fırçalarken köpük oluşumuna yol açan SLS içerir. Ancak SLS hassas diş ve diş etlerini tahriş edebilir. Lipid peroksidasyonu (LPO), çeşitli hastalıkların patofizyolojisinde oksidatif strese yol açan serbest radikallerin saldırısı ile başlatılan bir otooksidasyon sürecidir. LPO, LPO'nun biyobelirteçleri olarak görev yapan farklı aldehitler, ketonlar, alkanlar dahil olmak üzere reaktif ürünlerin oluşumuna neden olur. Çalışmamızın amacı, SLS'ye maruz kalan zebra balığı embriyolarında oluşan LPO'yu değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Normal olarak bölünen küresel embriyolar, 72 saat boyunca plaka kuyucuklarında düşük ve yüksek dozda SLS'ye maruz bırakılmıştır. Mortalite ve kuluçkadan çıkma oranları belirlenmiştir. Tiyobarbitürik asit reaktif maddeler olarak LPO'nun son ürünü olan malondialdehit (MDA) düzeyini belirlemek için Yagi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Bulgularımız, hem düşük SLS (p<0,05) hem de yüksek doz SLS’ye (p<0,05) maruz kalan zebra balığı embriyolarında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında LPO'nun önemli ölçüde arttığını göstermiştir. Sonuç: LPO'nun embriyogenez sırasında SLS'ye maruz kalmanın erken bir göstergesi olduğu öne sürülebilir ve bu bulguyu doğrulamak için farklı çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAVESen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectSodium Lauryl Sulphateen_US
dc.subjectToothpasteen_US
dc.subjectLipid Peroxidationen_US
dc.subjectZebrafish Embryosen_US
dc.subjectSodyum Lauril Sülfaten_US
dc.subjectDiş Macunuen_US
dc.subjectLipit Peroksidasyonen_US
dc.subjectZebra Balığı Embriyosuen_US
dc.titleThe biocompatibility of sodium lauryl sulphate on developing zebrafish embryosen_US
dc.title.alternativeSodyum lauril sülfatın gelişmekte olan zebra balığı embriyolarında biyouyumluluğuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofExperimeden_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-0804-1475en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage72en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26650/experimed.2021.953435en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess