Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Impact of surgical weight loss on novel P-wave-related variables which are nominated as predictors of atrial arrhythmias

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.