Show simple item record

dc.contributor.advisorŞakul, Bayram Ufuk
dc.contributor.authorEkiz, Yasemin
dc.date.accessioned2021-10-05T06:41:51Z
dc.date.available2021-10-05T06:41:51Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-02
dc.identifier.citationEkiz, Y. (2020). 20-40 yaş arası bireylerde bazal çekirdeklerin hacminin tüm beyne olan hacim oranı ve sağ-sol kıyaslaması. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8360
dc.description.abstractVücut büyüklüğü kadın ve erkeklerde farklılık göstermekte olup, organ ve yapıların büyüklüğünü etkileyen bir parametredir. Hacim oranı çalışmaları vücut büyüklüğünün, organ ve yapılar üzerindeki etkisini kaldırdığından, çalışmamızda hacim ve hacim oranlarının cinsiyetler arasındaki farkını ve yapıların simetrik farklılıklarını incelemeyi amaçladık. Çalışmaya katılan 49 kişinin MR görüntüleri, 3T Achieva MRI görüntüleme tarayıcısı ile alındı. Manyetik rezonans (MR) görüntüleri üzerinden sağ ve sol hemisfer hacimleri, her bir hemisfere ait corpus amygdaloideum, globus pallidus, nucleus caudatus ve putamen hacim değerleri otomatik segmentasyon yapan BrainSuite programı ile hesaplandı. Elde edilen subkortikal hacim değerleri, toplam subkortikal yapı hacmi ve hemisfer hacimleri ile ilişkilendirilerek yapıların hacim oranlarına ulaşıldı. Bu değerler kadın ve erkek grupları arasında kıyaslandı. Bireylerin ortalama hemisfer hacimleri 776173±57167 mm3, sağ ve sol hemisfer hacimleri sırasıyla 402993±29924 mm3, 373180±27855 mm3, sağ ve sol ortalama subkortikal hacimleri 12463±1099 mm3, 12621±1151 mm3 olarak hesaplandı. Subkortikal yapı/toplam subkortikal hacim oranı değerleri incelendiğinde sol nucleus caudatus hacim oranının kadınlarda daha büyük olduğu hesaplandı (p>0,05). Subkortikal yapı/hemisfer hacim oranı değerleri incelendiğinde ise erkek ve kadınlarda sağ putamen, sol putamen ve sol corpus amygdaloideum arasındaki oransal farkın anlamlı olduğu bulundu (p0,05). Yaş ile beyin hemisferleri (r=-0,125; p=0,39), subkortikal yapılar (r=-0,066; p=0,65) ve birtakım bölgelerin toplam hacim değerleri arasında negatif korelasyon saptandı. Her iki cinsiyette de sağa yönelimli hemisfer asimetrisi ve sola yönelimli putamen asimetrisi olduğu belirlendi. Bulgularımıza göre sağlıklı bireylerde yaşlanma ile birlikte beyin ve subkortikal bölgelerin hacim ve hacim oranlarında değişikler olduğu belirlendi. Bu hacimsel değişikliklerin kadın ve erkeklerde farklılık gösterdiği belirlenerek, asimetriler farklılıklar gösterildi.en_US
dc.description.abstractBody size differs between male and female is a parameter that affected by the size of organs and structures. Volume fraction studies not influenced by the size of organs and structures. We aimed to investigate the differences between volume and volume fraction between genders and symmetrical differences of structures. MR images of 49 participants were taken with 3T Achieva MRI imaging scanner. The right and left hemisphere volumes, corpus amygdaloideum, globus pallidus, nucleus caudatus and putamen volume values of each hemisphere were calculated from magnetic resonance (MR) images by automatic brain segmentation program. The obtained subcortical volumes were correlated with total subcortical volume and hemisphere volumes. We obtained the volume fractions of the structures. These values were compared between female and male groups. Mean hemispheric volumes of the subjects were calculated as 776173 ± 57167 mm3, right and left hemisphere volumes were 402993 ± 29924 mm3, 373180 ± 27855 mm3, right and left mean subcortical volumes were 12463 ± 1099 mm3, 12621 ± 1151 mm3, respectively. When the subcortical structure/total subcortical volume fraction values were analyzed, it was calculated that the volume fraction of the left nucleus caudatus was bigger in women (p>0.05). When subcortical structure/hemispheric volume ratio values were examined, it was found that the proportional difference between right putamen, left putamen and left corpus amygdaloideum was significant in male and female (p0.05). There was a negative correlation between age and brain hemispheres (r =-0,125; p = 0,39), subcortical structures (r =-0,066; p = 0,65) and total volume values of some regions. Both sexes had right-sided hemisphere asymmetry and left-sided putamen asymmetry. According to our findings, changes in the volume and volume fractions of the brain and subcortical regions were determined with aging in healthy individuals. Our study shows that there are differences between the males and females for the volumetric franctions and the assymetries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBazal Çekirdeken_US
dc.subjectBeyinen_US
dc.subjectHacimen_US
dc.subjectHacim Oranıen_US
dc.subjectOtomatik Segmentasyonen_US
dc.subjectAutomatic Segmentationen_US
dc.subjectBasal Nucleien_US
dc.subjectBrainen_US
dc.subjectVolumeen_US
dc.subjectVolume Fractionen_US
dc.title20-40 yaş arası bireylerde bazal çekirdeklerin hacminin tüm beyne olan hacim oranı ve sağ-sol kıyaslamasıen_US
dc.title.alternativeVolume fractions and right-left comparision of the bazal nucleus volume in the ages of 20-40en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record