Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Haluk Barış
dc.contributor.authorİnan Kurugöl, Pelin
dc.date.accessioned2021-09-28T06:12:35Z
dc.date.available2021-09-28T06:12:35Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationİnan Kurugöl, P. (2016). Beyazlatma ajanlarının estetik restoratif materyallerin yüzey özellikleri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8304
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, bireylere diş hekimleri tarafından önerilerek evde uygulanan % 6 hidrojen peroksit (Opalescence GO) ve % 16 karbamid peroksit (Opalescence PF) beyazlatma ajanlarının, dental restorasyonlarda kullanılan üç farklı CAD/CAM porseleninin yüzey özellikleri üzerine etkilerini in situ olarak incelemektir. Çalışmada incelenmek üzere, feldspatik (Cerec), lösit ile güçlendirilmiş (IPS Empress CAD) ve lityum disilikat ile güçlendirilmiş (IPS e-max CAD) porselen bloklarından, her porselen grubundan otuzar adet olmak üzere, 6 x 6 x 2 mm boyutlarında, bir yüzeyi polisajlanmış, toplam doksan adet porselen örneği hazırlanmıştır. On gönüllü bireyin üst çenelerinden aljinat ile ölçü alınarak modelleri elde edilmiştir. Sert damak bölgelerine her bir porselen grubundan üçer adet olmak üzere, toplam dokuz adet porselen örneği, polisajlı yüzeyleri yukarıya bakacak şekilde yerleştirilerek, modeller üzerinde 0,9 mm kalınlığında beyazlatma plakları hazırlanmıştır. Her bir gönüllünün plağında bulunan kontrol grubundaki üç adet porselen örneğine beyazlatma ajanı uygulanmamış, hidrojen peroksit grubundaki porselenlere günde 90 dakika, karbamid peroksit grubundaki porselenlere ise günde 6 saat olmak üzere 10 gün boyunca beyazlatma işlemi uygulanmıştır. Beyazlatma uygulamaları öncesinde ve sonrasında, porselen örneklerin spektrofotometre ile renk, glossmetre ile parlaklık, temaslı profilometre ile pürüzlülük ve mikrosertlik test cihazı ile Vickers sertlik değerleri ölçülmüş, beyazlatma uygulamaları sonunda SEM ile x500 büyütmede görüntüler alınmıştır. İstatistiksel analizler, Two-way ANOVA, Oneway ANOVA testi, post hoc karşılaştırmalarında Tukey HSD test ve Tamhane's T2 testi ve Paired Sample t test kullanılarak yapılmıştır. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, en fazla renk değişimi Cerec grubunda gözlenmiş, pürüzlülük değişimleri porselen grupları arasında anlamlı farklılık göstermemekle birlikte en fazla artış yine Cerec grubunda görülmüştür. Mikrosertlik değerleri, tüm gruplarda anlamlı değişim gösterirken, parlaklık değerlerinde anlamlı düşüş görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to assess the effects of the dentist supervised home bleaching agents, 6% hydrogen peroxide (Opalescence GO) and 16% carbamide peroxide (Opalescence PF), on surface properties of three different CAD/CAM porcelains in-situ. Thirty single surface polished 6x6x2 mm specimens of each of Feldspatic (Cerec), leucite reinforced (IPS Empress CAD) and lithium disilicate reinforced porcelain CAD/CAM blocks, with total of ninety specimens, were prepared for this study. Aljinate impressions were taken from ten volunteers and maxillary stone casts were obtained. Total of nine porcelain specimens, three from each porcelain group, were placed polished surfaces facing up on the hard palate of each maxillary stone cast and 0.9 mm thick soft bleaching tray was fabricated on each cast. For each volunteer, no bleaching agent was applied to control group porcelains, bleaching agents were applied ninety minutes a day on hydrogen peroxide group and six hours a day on carbamide peroxide group for ten days. Surface color, gloss, roughness and Vickers hardness measurements were obtained before and after bleaching procedure via utilizing spectrophotometer, glossmeter, contact profilometer and microhardness testing device respectively. SEM images were obtained under x500 magnification after bleaching applications were completed. Two-way ANOVA and One-way ANOVA tests, Tukey HSD test and Tamhane's T2 test at post hoc comparisons and Paired sample t test were performed for statistical analysis, and 0.05 significance level was chosen. Results of this study revealed that both color and roughness changes were highest in Cerec group. However, roughness changes between porcelain groups were not statistically significant. Microhardness values changed significantly for all groups and reduction in gloss values were all significant as well.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.titleBeyazlatma ajanlarının estetik restoratif materyallerin yüzey özellikleri üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of bleaching agents on surface properties of esthettic restorative materialsen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record