Show simple item record

dc.contributor.advisorSert, Gürkan
dc.contributor.authorFırat, Tarık
dc.date.accessioned2021-09-24T10:54:35Z
dc.date.available2021-09-24T10:54:35Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationFırat, T. (2021). Genital muayene suçu ve hekim sorumluluğu. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8299
dc.description.abstractKarma bir ceza yargılaması işlemi olan ve beden muayenesi niteliği taşıyan genital muayene, kişinin sağlık durumunu belirleme amaçlı olarak gerçekleştirilen diğer tıbbi müdahalelerden farklı olarak, delil elde etme veya el koyma amacıyla gerçekleştirilir. İşlem sırasında, hukuk devleti, insan onurunun dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, dürüst işlem ve orantılılık şeklindeki hukuksal ilkelere uyulur ve elbette tıbbi etik ilkeler gözetilir. Bir tıbbi müdahale olması dolayısıyla, işlem sırasında gerekli bütün tıbbi koşullar da sağlanmış olmalıdır. 5237 sayılı TCK ile yaptırıma bağlanan genital muayene işleminin, yetkili hakim/savcı kararına tabi kılınması bir güvence olsa da, yasa metninde kişinin rızasının alınması gerekliliğinden söz edilmemesi bir eksikliktir. İşlemi gerçekleştirecek olan hekim, bir hakim/savcı kararına rağmen kişinin rızası olmadan işlemi gerçekleştiremediği için soruşturma veya kovuşturma ile karşı karşıya kalabilmektedir. Tıbbi etik ilkelerinin uygulanması ile şimdilik sorun çözümlenmektedir. Genital muayene suçu, adli işlemlerin sağlıklı yürütülmesinin sağlanması amacıyla TCK sistematiği içinde adliyeye karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmiş ise de, eylem kişinin vücut bütünlüğünü ihlal eder nitelikte olduğundan, kişilere karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmesi gerektiği önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractGenital examination, a mixed judicial corporal examination process, is undertaken to find evidence and confiscate as opposed to the other medical interventions that are undertaken to enquire about persons' health. The principles of law including rule of law, sacredness of human pride, respecting privacy, just and proportional intervention and medical ethics are to be observed during the process. All medical conditions should be satisfied for it is a medical intervention. Although genital examination process as regulated by number 5237 Turkish Penal Code provides some protection by making decision of a judge/prosecutor a requirement, lack of requiring personal consent is a deficit. A physician who is to carry out the process may face investigation or prosecution for failing to do so despite there being a decision of a judge/prosecutor but a personal consent. For the moment, the matter is resolved under the terms of medical ethics. It is proposed that although genital examination crime has been regulated under violations against the judiciary by Turkish Penal Code for safe undertaking of judicial processes, it is necessary to regulate it under violations against persons because it is a violation of physical being of persons.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAydınlatılmış Onamen_US
dc.subjectBeden Muayenesien_US
dc.subjectBilirkişi İncelemesien_US
dc.subjectGenital Muayeneen_US
dc.subjectKoruma Tedbirien_US
dc.subjectRızaen_US
dc.subjectSorumluluken_US
dc.subjectTıbbi Müdahaleen_US
dc.subjectInformed Consenten_US
dc.subjectPhysical Examinationen_US
dc.subjectExpert Scrutinyen_US
dc.subjectGenital Examinationen_US
dc.subjectProtection Measuresen_US
dc.subjectConsenten_US
dc.subjectResponsibilityen_US
dc.subjectMedical Interventionen_US
dc.titleGenital muayene suçu ve hekim sorumluluğuen_US
dc.title.alternativeGenital examination crime and physician's responsibilityen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record