Show simple item record

dc.contributor.advisorKarabulut, Seda
dc.contributor.authorAltıok, Uğurcan
dc.date.accessioned2021-09-21T08:38:13Z
dc.date.available2021-09-21T08:38:13Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-04-30
dc.identifier.citationAltıok, U. (2021). Psikofarmakolojik ilaçların sperm parametreleri, DNA'sı ve kromatin yapısına etkisinin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8244
dc.description.abstractİnfertilite, WHO tanımına göre çiftlerin 1 sene boyunca korumasız cinsel ilişkiye girmesine rağmen gebeliğin olmaması durumu olarak tanımlanmaktadır. Korunmayan çiftlerin %85'inde bir yıl içerisinde gebelik oluşurken çiftlerin %15'lik bir bölümü ise infertilite sorunuyla karşılaşmaktadır. Erkek nedenli infertilite oranı yaklaşık %40 olarak görülmektedir. Semen kalitesindeki problemler (genetik nedenler, çevresel kimyasallar, cep telefonları, sigara vb.) erkek fertilitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ruhsal bozukluklar toplumda yaygın olarak karşılaşılan bir halk sağlığı sorunudur. Yapılan çalışmalarda birinci basamak sağlık kuruluşlarına (BBSK) başvuranlarda ve genel toplumda ruhsal bozuklukların yaygınlığının %11 ile %50 arasında değişmektedir. Psikiyatrik rahatsızlıklar sonucu psikofarmakolojik ilaç kullanımının erkek üreme sistemi ve sperm kalitesine etkileri ise tam olarak bilinmemektedir. Bu tez çalışmasında psikofarmakolojik ilaç kullanan hastaların; sperm parametreleri, DNA fragmantasyonu, kromatin yapısı ve hücresel cevapların oluşmasında önemli bir sinyal olan PKA proteininin ekspresyonundaki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractInfertility is defined as the absence of pregnancy despite couples having unprotected sexual intercourse for 1 year according to the WHO definition. While pregnancy occurs in 85% of unprotected couples within a year, 15% of couples experience infertility problems. Male-induced infertility rate is approximately 40%. Decreases in problems in semen quality (genetic reasons, environmental chemicals, mobile phones, smoking etc.) negatively affect male fertility. Mental disorders are a common public health problem in the society. Studies have shown that the prevalence of mental disorders in primary health care institutions (PHCs) and the general population varies between 11% and 50%. The effects of psychopharmacological medication use on male reproductive system and sperm quality as a result of psychiatric disorders are not fully known. In this thesis study, it was aimed to examine the changes in the expression of PKA protein, which is an important signal in sperm parameters, DNA fragmentation, chromatin structure and cellular responses, in patients using psychopharmacological drugs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnfertiliteen_US
dc.subjectPsikofarmakolojik İlaçen_US
dc.subjectDNA Fragmantasyonuen_US
dc.subjectSperm Parametrelerien_US
dc.subjectPKA Proteinien_US
dc.subjectInfertilityen_US
dc.subjectPsychopharmacological Medicationen_US
dc.subjectDNA Fragmentationen_US
dc.subjectSperm Parametersen_US
dc.subjectPKA Proteinen_US
dc.titlePsikofarmakolojik ilaçların sperm parametreleri, DNA'sı ve kromatin yapısına etkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effect of psychopharmacological drugs on sperm parameters, DNA and chromatin structureen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record