Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk Bozkurt, Funda
dc.contributor.authorGözetici, Burcu
dc.date.accessioned2021-09-17T07:12:10Z
dc.date.available2021-09-17T07:12:10Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationGözetici, B. (2021). Bukkal yüzeydeki beyaz nokta lezyonlarında uygulanan farklı tedavi seçeneklerinin klinik olarak karşılaştırılması.(Yayınlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8199
dc.description.abstractBu klinik çalışmanın amacı, bukkal yüzeylerdeki beyaz nokta lezyonlarında, rezin infiltrasyon tekniği, kendiliğinden düzenlenebilen peptid tedavisi ( P11-4) ve florür verniğinin tedavi edici etkilerinin karşılaştırılmasıdır. Üniversite kliniğine başvuran ve her segmentte en az 1 adet bukkal yüzeyde yer alan beyaz nokta lezyonu bulunan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 113 hasta değerlendirilmiştir. Öncelikle uygun lezyonlar LAA-ICDAS sistemine göre görsel olarak skorlanmıştır. Ardından dişlerin profesyonel temizliği yapılarak DIAGNOdent pen ile lezyonların ölçümü gerçekleştirilmiştir. Lazer floresans ölçümlerine (LF pen >8 ) dayalı olarak 21 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. LF pen ölçümlerinin ve fotoğraf kayıtlarının alınmasının ardından lezyonlar rastgele dört gruba ayrılmıştır. Başlangıç LF pen skorlarına körleştirilen bir klinisyen, rastgele kontrol ve tedavi gruplarını belirlemiş ve her grup için belirlenen tedavi protokollerini uygulamıştır. Hastaların dörtten fazla sayıda uygun lezyonu varsa, lezyonlardan dördü rastgele seçilerek çalışmaya dahil edilmiş ve kontrol randevularında ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Lezyonlar 3 ay sonraki kontrol randevusunda LAA-ICDAS sistemine göre görsel olarak skorlanmış; 1 hafta ve 3 ay sonraki kontrol randevularında LF pen ile ölçümleri yapılmıştır. Çalışma süresi boyunca istenmeyen bir yan etki görülmemiştir. Başlangıç ve kontrol randevularında toplanan verilerin karşılaştırılmasında Friedman testi ve Wilcoxon işaret testi kullanılmıştır. LAA-ICDAS skorları ve LF pen ölçümlerinin ilişkisi Spearman's rho ile hesaplanmıştır. Başlangıç ile karşılaştırıldığında 3. ayda, florür verniği grubu hariç tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olmuştur ve LAA-ICDAS skorları DIAGNOdent pen ölçümleri ile iyi korelasyon göstermiştir. Rezin infiltrasyon grubu hariç 1. hafta ve 3. ay LF pen skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Bu çalışma rezin infiltrasyon tekniğinin bukkal yüzeydeki beyaz nokta lezyonlarının tedavisinde, kendiliğinden düzenlenebilen peptid ve florür verniğine göre daha etkili olduğunu göstermiştir. Ancak, rezin infiltrasyonun etkisinin zaman içerisinde stabil kalmadığı görülmüştür ve bu nedenle bu teknik ile tedavi edilen lezyonların yakından izlenmesi gereklidir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this clinical trial was to compare therapeutic effects of resin infiltration technique, self assembling peptide (P11-4) and fluoride varnish application for controlling white spot lesions on buccal surfaces. Among the patients that applied to university clinics, 113 of them with at least one visible white spot lesion on buccal surface at each quadrant were invited to the study and the lesions were evaluated. First of all, eligible lesions visually scored according to LAA-ICDAS system. Subsequently, teeth were professionally cleaned and the lesions were measured by DIAGNOdent pen. 21 patients were included in the study based on the laser fluoresence (LF pen >8) values. Lesions were randomly allocated to four groups subsequent to baseline LF pen measurements and photographic recordings. A clinician blinded to LF pen scores randomly assigned control group and treatment groups, then performed the treatment protocols for each group. If the participant had more than four eligible lesions, four were randomly selected to be included and measured at followup visits. Lesions visually scored according to LAA-ICDAS system at follow-up visit after 3 months and measured by DIAGNOdent pen at follow-up visits after 1 week and 3 months. No adverse events occurred during the study period. Baseline and followup data compared with the aid of Friedman and Wilcoxon signed-rank test. Correlation between LAA-ICDAS scores and LF pen measurements calculated by Spearman's rho. There was statisfically significant decrease in LF pen scores after 3 months compared with baseline in all groups, except fluoride varnish group and LAA-ICDAS scores showed good correlation with the DIAGNOdent measurements. No statistically significant difference displayed between LF pen scores after 1 week and after 3 months, except resin infiltration group. The study showed that resin infiltration technique, is significantly better than self assembling peptide (P11-4) and fluoride varnish application for controlling white spot lesions on buccal surfaces. However, the effect of resin infiltration seems to be not stable over time and the lesions treated with the technique need to be closely monitored.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeyaz Nokta Lezyonuen_US
dc.subjectRezin İnfiltrasyonen_US
dc.subjectKendiliğinden Düzenlenebilen Peptiden_US
dc.subjectFlorür Verniğien_US
dc.subjectKlinik Çalışmaen_US
dc.subjectWhite Spot Lesionen_US
dc.subjectResin Infiltrationen_US
dc.subjectSelf-Assembling Peptideen_US
dc.subjectFluoride Varnishen_US
dc.subjectClinical Studyen_US
dc.titleBukkal yüzeydeki beyaz nokta lezyonlarında uygulanan farklı tedavi seçeneklerinin klinik olarak karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparision of different threpeutic approaches at white spot lesions on buccal surfaces clinicallyen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record