Show simple item record

dc.contributor.advisorYükselen, Arzu
dc.contributor.authorYılmaz Bağcı, İlkyaz Ezgi
dc.date.accessioned2021-09-14T07:53:59Z
dc.date.available2021-09-14T07:53:59Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-01-13
dc.identifier.citationYılmaz Bağcı, İ. E. (2021). 3-6 yaş çocuğa sahip sağlık çalışanı ebevynlerin gelişim basamaklarını bilme durumları ile çocuklardaki problem davranışların farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8145
dc.description.abstractBu çalışmada Kocaeli ili Darıca ilçesinde bulunan sağlık kuruluşlarında görev yapmakta olup 36-71 ay arası çocuğa sahip olan 81 anne ve 19 baba olmak üzere toplam 100 Ebeveynin çocuklarının gelişim alanları hakkındaki bilgi düzeyleri ve sergiledikleri davranış problemlerine yönelik farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve ebeveynlerin doldurulması istenen Demografik Bilgi, Gelişim Basamakları Bilgi (GBB) Formu ve Problem Davranış Farkındalık(PDF) Formu olmak üzere 3 adet form kullanılmıştır. Formlar için uzman görüşleri alınarak bir gruba pilot çalışma yapılmış ve formlar son halini almıştır. Verilerin analizi için SPSS for Windows 22.00 programı kullanılmıştır. Yapılan analizlerde ebeveynlerin genel gelişimi basamaklarını bilme durumları ile problem davranışları farkındalık puanları arasında aynı yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Sağlık sektöründe görev yapan anne ve babaların kız çocuklarında kekemelik davranışına daha fazla dikkat ettikleri, planlı çocuk sahibi olmanın problem davranışlarını fark etme oranını arttırmadığı, özellikle 36-47 ay arası çocukları olan ebeveynlerin ilk çocuklarında problem davranışları daha az fark ettikleri, annelerin babalara kıyasla problem davranışları daha çok fark ettikleri, annelerin eğitim seviyelerinin artması ile sadece hiperaktivite alt boyutunda aynı yönlü ve anlamlı bir sonuç çıkmışken babaların eğitim seviyeleri ile çocukluk çağı mastürbasyonu alt boyutunda ters yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Sonuç olarak sağlık sektöründe görev yapan anne babaların, çocuklarının problem davranışlarını doğru tanımlayabilmeleri için genel gelişim basamaklarını ve çocuklarının gelişim süreçlerini doğru öğrenmeye ihtiyaçlarının olduğu görülmüştür. Ailelere çocukların genel gelişim basamakları ve problem sayılabilecek davranışlar hakkında verilecek eğitimlerin problem davranışların farkındalığını arttıracağı ve bu davranışları ailenin erken tespit edebilmesinde önemli olacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThisstudywascarriedout in ordertodeterminetherelationshipbetweenthelevel of knowledgeaboutthe general developmentalareas of thechildrenandthelevel of awareness of the problem behaviorsthatchildrenexhibitedby a total of 100 parents, 81 mothersand 19 fathers, whowork in healthinstitutions in thedistrict of Darıca in Kocaeli provinceandhavechildrenbetween 36 and 71 months. Inthestudy, 3 forms, Demographic Information, Development Steps (GBB) and Problem BehaviorAwareness (PDF) Form, whichwerecreatedbytheresearcherandrequestedto be filled in bytheparents, wereused.A pilot studywasconducted on a groupbyobtainingexpertopinionsfortheformsandtheformswerefinalized.SPSS for Windows 22.00 program wasusedfordataanalysis.Intheanalyzes, it wasobservedthattherewas a same-directionalrelationshipbetweentheparents' knowledge of the general stages of developmentandtheir problem behaviorawarenessscores.Mothersandfathersworking in thehealthsector pay moreattentiontostutteringbehavior in theirdaughters, having a plannedchilddoes not increasetheawareness of problem behaviors, especiallyparentswithchildrenaged 36-47 monthsnotice problem behaviorsless in theirfirstchildren, Mothersnoticed problem behaviorsmorethanfathers, andonlythehyperactivitysub-dimensionshowed a similarandsignificantresultwiththeincrease in theeducationlevels of themothers, while a reverseandsignificantrelationshipwasobserved in theeducationlevel of fathersandthechildhoodmasturbationsub-dimension. As a result, it has beenobservedthatparentsworking in thehealthsectorneedtolearnthe general developmentalstages of theirchildrenandthedevelopmentprocesses of theirchildren in orderto be ableto define the problem behaviors of theirchildrencorrectly.It is thoughtthattheeducationto be giventofamiliesaboutthe general developmentalstages of thechildrenandaboutbehaviorsthat can be considered as problemswillincreasetheawareness of problem behaviorsandwill be importantforthefamilytodetectthesebehaviorsearly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgi Düzeyien_US
dc.subjectÇocuk Gelişimien_US
dc.subjectFarkındalıken_US
dc.subjectGelişim Basamaklarıen_US
dc.subjectProblem Davranışlaren_US
dc.subjectAwarenessen_US
dc.subjectChild Developmenten_US
dc.subjectDevelopmental Stagesen_US
dc.subjectKnowledge Levelen_US
dc.subjectProblem Behaviorsen_US
dc.title3-6 yaş çocuğa sahip sağlık çalışanı ebevynlerin gelişim basamaklarını bilme durumları ile çocuklardaki problem davranışların farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of the relationship between the developmental stages of health worker parents with children aged 3-6 and their awareness of problem behaviors in childrenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record