Show simple item record

dc.contributor.advisorŞakul, Ayşe Arzu
dc.contributor.authorŞerefoğlu, Ayşe Betül
dc.date.accessioned2021-09-08T08:48:13Z
dc.date.available2021-09-08T08:48:13Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-01-08
dc.identifier.citationŞerefoğlu, A. B. (2021). Yataklı pediatri servislerinde ilaçların eczacı yönetiminde hazırlanmasının farmakoekonomik ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8038
dc.description.abstractİlaç hataları hasta güvenliğini tehdit eden en büyük risk faktörlerindendir. Amerika'da tıbbi hatalar sebebiyle gerçekleşen ölümler tüm ölümler arasında 3.sırada yer almaktadır. Türkiye'de 2017 verilerine göre ilaç hatalarının %47.5'i istem aşamasında, %20.2'si hazırlamada, %10.6'sı uygulamada , %9.4 ü transferde, %9.4 ü muhafazada, %3.9' u da uygulama sonrası gereçekleşmiştir. Tüm dünyada gelişen teknoloji ile paralel olarak hastalıkların tedavi alternatifleri çoğalmakta, bununla birlikte ülkelerin ekonomilerinde sağlığa ayrılan bütçe de gitgide artmaktadır. Türkiye için 2019 yılında toplam sağlık harcamalarının GSYİH' ye oranı %4,7 olarak gerçekleşmiş ve bunun %48,2 'sini hastanelere yapılan harcamalar oluşturmuştur. Türkiye'de her yıl 3000'in üzerinde eczacı mezun olmaktadır. Özel hastaneler maliyet kaygısı ile eczacı istihdamını sınırlı tutmakta, kamuda ise yer yer eczacılar eğitimini almadıkları halde tıbbı sarf malzemede görevlendirilmektedir. Hastane eczacısı olarak görev yapan bir eczacının mesuliyeti ilaç hatalarını engellemek için önlemler almak ve hastaya en etkin tedavinin en düşük maliyetle verilmesini sağlamaktır. Bu çalışmada ilaçların uygun hazırlama ve uygulama şartları sağlanarak, en az zaiyat ve en yüksek klinik yararlanımla kullanılmaları amaçlanmıştır. 01.01.2020-31.05.2020 tarihleri arasında 40 pediatrik hastanın bölünmüş ilaç dozları eczacı tarafından aseptik koşullarda hazırlanmıştır. Çalışma ''ilaç uygulamalarında sekiz doğru kuralı''nın sağlanması hedeflenerek yürütülmüştür. Çalışma sonucunda bir eczacı, iki adet müstahzara ait bölünmüş dozları hazırlayarak ayda ortalama 21.535,31 TL tasarruf sağlamıştır. Bu ilaçlara ait tedavi maliyetinin %26,8 oranında düştüğü görülmüştür.en_US
dc.description.abstractMedication errors are one of the biggest risk factors threatening patient safety. Medical errors are the 3rd most common reason for death in the US. Among medication errors in Turkey, 47.5% were in the request phase, 20.2% during the preparation, 10.6% during the application, 9.4% while transferring, 9.4% during the conservation, and 3.9% after the application according to the data published in 2017. Treatment alternatives are increasing all over the world with improvements in technology. Health expenses of the governments increase accordingly. The proportion of total health expenses to GDP (Gross Domestic Product) was 4.7% for Turkey in 2019, hospital expenses constituting 48.2% of it. Over 3000 pharmacists graduate every year in Turkey. While private hospitals try to limit the employment of pharmacists for financial reasons, state hospitals may hold them responsible for duties they were not trained for, like organizing the medical equipment. Taking precautions to prevent medication errors and providing the patient with the most effective treatment at the lowest cost constitute the main tasks of a hospital pharmacist. Our study aimed to use drugs with minimum wastage and maximum clinical benefit under proper conditions of preparation and application. From 01.01.2020 to 31.05.2020, divided doses of two different drugs for 40 pediatric patients were prepared by the pharmacist in aseptic conditions, conforming to the eight "rights" of medication administration. As a result, the division of doses for two drugs by a pharmacist led to an average monthly saving of 21.535,31 TL for the hospital. A decrease of 26.8% was detected in the treatment expenses for these two drugs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFarmakoekonomien_US
dc.subjectHastane Eczacılığıen_US
dc.subjectİlaç Hatalarıen_US
dc.subjectEczacı İstihdamıen_US
dc.subjectPharmacoeconomyen_US
dc.subjectHospital Pharmacyen_US
dc.subjectMedication Errorsen_US
dc.subjectEmployment of Pharmacistsen_US
dc.titleYataklı pediatri servislerinde ilaçların eczacı yönetiminde hazırlanmasının farmakoekonomik ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluating pharmacoeconomical and clinical results of the preparation of drugs in a pediatric ward under pharmacist controlen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record