Show simple item record

dc.contributor.advisorKale, Serdar
dc.contributor.authorBoztosun, Esma Hande
dc.date.accessioned2021-09-08T05:51:54Z
dc.date.available2021-09-08T05:51:54Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationBoztosun, E. H. (2020). İcra hukukunda süresiz şikayet sebepleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8025
dc.description.abstractCüz'i icradaki takiplerin tamamında ve neredeyse her aşamasında icra dairesinin yapmış olduğu işlemlerin düzeltilmesi, iptali, yapılmayan veya sebepsiz sürüncemede bırakılan bir işlemin tesis edilmesi için karşımıza çıkan şikayet müessesi icra ve iflas hukukuna özgü bir hukuki çaredir. İcra dairesinin yapmış olduğu işlemin Kanuna muhalif veya hadiseye uygun olmaması halinde şikayet İİK m. 16/I uyarınca yedi günlük süreye tabiidir. Bunun yanı sıra İİK m. 16/II uyarınca bir hakkın yerine getirilmemesi veya sebepsiz sürünceme bırakılması sebebiyle şikayet süreye tabii değildir. Bu süresiz şikayet hallerinin yanı sıra doktrin ve yargı içtihatları ile benimsenmiş olan bir diğer süresiz şikayet hali ise kamu düzenine aykırılıktır. Bir işlemin süresiz şikayete tabi olup olmadığının önceden tespit edilmesi ve Kanunda tahdidi bir şekilde sayılması mümkün değildir. Her olayın özelinde tesis edilen veya talep edildiği halde yapılmayan işlemin ağırlığına göre değerlendirme yapılarak halinin var olup olmadığına ilişkin karar verilmesi mümkündür. Bu noktada özellikle kamu düzenine aykırılık halleri özellik arz etmektedir. Kamu düzeni kavramı zamana, kanun koyucuya, uygulayıcıya ve ülkeye yani mekana göre farklılık arz eden bir kavramdır. Bu sebeple geçmişte kamu düzenine aykırı olmadığı düşünülen bir işlem günümüzde aykırılık kapsamında değerlendirilebilir. Buna bağlı olarak süresiz şikayet hallerinin tamamını önceden tespit etmenin zor olduğunu söyleyebilir. Bir olayın süresiz şikayete tabii olup olmadığının tespitinde vicdani kanaatler dahi devreye girmektedir.en_US
dc.description.abstractThe institution of complaints which arises for correction, cancellation of any proceedings performed by the debt enforcement office and establishment of any proceeding that has not been performed or has been impeded without any reason in the case of all enforcements proceedings and almost in all stages thereof is a legal remedy specific to enforcement and bankruptcy law. If the proceedings performed by the enforcement office are against the law or are not in conformance with the matter, the complaint will be subject to a period of seven days as per article 16/I of the code of enforcement and bankruptcy (the CEB). In addition, as per article 16/II of the CEB, complaint made due to failure to fulfill a right or impeding it without any reason is not subject to time limit. In addition to these complaint instances without any time limit, another complaint instance without any time limit, which has been adopted through doctrine and court practices, is offenses against public order. It's not possible to identify whether a proceeding is subject to complaint without time limit or not and to consider it as a conclusive way in the Law. It's possible to decide whether that is the case by making an evaluation based on the weight of the proceeding established specific to a case or one which has not been performed despite requested. At this point, the offenses against public order are particularly characteristic. The concept of public order is a concept that varies according to time, lawmaker, practitioner and country, i.e. location. Therefore, a proceeding that has not been considered to be against public order in the past can be considered as against today. Accordingly, cases of complaints without a time limit can be said to be hard to identify in advance. Even conscientious convictions come into play in identifying whether an incident is subject to a complaint without a time limit.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleİcra hukukunda süresiz şikayet sebeplerien_US
dc.title.alternativeComplaint instances without time limit in enforcement lawen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record