Show simple item record

dc.contributor.advisorVardarlıer, Pelin
dc.contributor.authorKaragöz, Abdulkadir
dc.date.accessioned2021-09-07T07:37:03Z
dc.date.available2021-09-07T07:37:03Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationKaragöz, A. (2020). Salgın dönemlerinde tarım ve istihdamın durumu: Covid 19 örneğinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8014
dc.description.abstractTarım, insanlığın ilk ekonomik faaliyetidir. İnsanlık tarihinde tarım sektöründe zamanla değişimler yaşanmış, yöntemler, girdiler, çıktılar, ekipmanlar yenilenmiştir. Bu süreçte tarımın vazgeçilmezliği ise asla değişmemiştir. Dünya nüfusu arttıkça gıdaya olan talep de eş zamanlı olarak artmış, sınırlı toprak ve kaynaklar nedeniyle verim arttırıcı çözümler aranmıştır. Tarım teknolojileri, makineli tarım ve kimyasal destekli tarım ile verimlilik artışı yakalanmıştır. Verimlilik artışına rağmen bu gelişimler "sağlıklı beslenme" ve "istihdama etkileri" nedeniyle tartışmaların odağındadır. 2020 yılı itibari ile insanlık yepyeni bir sınamayla karşı karşıyadır. Bu tezin yazıldığı günlerde sonuçları kestirilemeyen ve fakat tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını şimdiden milyonlarca insanın virüse maruz kalmasına, yüzbinlerce insanın da hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Çok hızlı şekilde insanlığın ortak ve en büyük sorunu haline gelen bu salgın birçok belirsizliği de beraberinde getirmiştir. Ülkeler arası dolaşımın durma noktasına geldiği salgın sürecinde ekonomik faaliyetler kısıtlanmış, insanlar evlerinde karantinaya çekilmiş, hayatın rutin akışı değişmiştir. Siyasi ve ekonomik kaçınılmaz sonuçlar doğuracak Covid 19'un tarım sektörünü de dönüştürmesi beklenmektedir. Bu dönüşüm sırasında sektördeki sorunların ne olduğu, değişimin ne yönlü olacağı ne yenilikler getireceği ve bu yeniliklerin tarım istihdamına olası etkileri incelenmiş ve sonuç bölümünde çözüm önerileri getirilmiştir.en_US
dc.description.abstractStructural Transformation And The Way Of Employment In Agricultural Economy: Analysis Of A Case Study Of Covid-19 Agriculture is the first human economic activity. In the history of mankind, the agricultural sector has changed over time; its methods, inputs, outputs, equipment have been renewed. Nevertheless, the indispensability of agriculture in this process has been a constant. As the world population increased, the demand for food has increased at the same time, and efficiency-enhancing solutions were sought to the issue of limited land availability and resources. Productivity has been achieved as a result of agricultural technologies, mechanised agriculture and chemical agriculture. Despite the efficiency improvements, these developments have been a topic of discussion due to concerns about "healthy nutrition" and negative "effects on employment". As of 2020, humanity faces a brand new challenge. Covid 19 epidemic, even though its impacts are unpredictable at the time of redaction of this thesis, has affected the entire world, has already caused millions of people to be exposed to the virus and thousands of casualties. This epidemic, which has become the common and biggest problem of humanity in such a short period of time, has brought with it many uncertainties. During the epidemic, international movement of goods and people has come to a halt, economic activities have been restricted, people have been quarantined at their homes and the routine flow of life has been altered. Covid 19, which will have significant political and economic repercussions, is also expected to transform the agricultural sector. In this study, we will examine following issues in depth: the problems faced in the agricultural sector, direction of changes, what innovations this phenomenon will bring, the possible effects of these innovations on agricultural employment during this transformation and solutions will be proposed in the conclusion section.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkıllı Tarımen_US
dc.subjectCovid 19en_US
dc.subjectPandemien_US
dc.subjectTarımen_US
dc.subjectTarım İstihdamıen_US
dc.subjectIntelligent Agricultureen_US
dc.subjectCovid 19en_US
dc.subjectPandemicen_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.subjectAgricultural Employmenten_US
dc.titleSalgın dönemlerinde tarım ve istihdamın durumu: Covid 19 örneğinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeStatus of agriculture and employment in epidemic periods: A research on covid 19 sampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record