Show simple item record

dc.contributor.advisorVardarlıer, Pelin
dc.contributor.authorKansu Keleş, Elanur
dc.date.accessioned2021-08-26T09:41:48Z
dc.date.available2021-08-26T09:41:48Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationKansu Keleş, E. (2020). Benlik saygısı ve liderlik eğilimleri: Y kuşağı saha araştırması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7997
dc.description.abstractLiderlik, 21.yy'da olduğu kadar yakın geçmişte de gündemden düşmeyen bir konu olmuştur. Teknolojinin gelişim hızının çağın gerekliliklerini değişir kılması doğrultusunda, yönetim ve yöneticilik kavramları bambaşka bir boyut kazanmıştır. Grupların, bu değişken dünyada var olabilmesi ve uyum süreçlerini kolaylaştırabilmesi; inovasyon bilinçlerini etkin değerlendirebilmeleri ile doğrudan ilişkilidir. Böylelikle, gerçek anlamda vizyoner ve etik vizyonist liderler gün yüzüne çıkarak, söz konusu değişimle var oluş süreçlerini uzatırlar. Y kuşağının en belirgin özelliği olan, monoton düzene ters yönde ivme kazandırma ve iyiye değil daha iyiye ulaşma arzusu, izleyicilerinde reformer bir etki uyandırır. Bu liderler, geleneksel yapıdan kopmadan, üzerine çağın gereklilikleri ve değişim erkenlerini de katarak, yeni bir kültür yapısı ortaya koyarlar. Böylelikle, var olan düzene yeni bir kapı açar; Lider-izleyen görseline bambaşka bir boyut kazandırırlar. Temelinde, değişim ve dönüşümden beslenen Y Kuşağı, gücünü benlik saygısından almaktadır. Bu sebeple, özelde genel yapıdan bağımsız genelde ise bütüncül, özerk bir yönetim anlayışı sergilerler. Bu çalışma, Y Kuşağı lider adaylarının benlik saygısı düzeylerinin liderlik yönelimlerine , genel iş ilişkilerine, mevcut yönetim yapılarından değişime yansıyan süreçlerine kadar profesyonel sahada sergiledikleri tutumlara olan etkisini ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractLeadership is a notion that has always been on the spot. It has been a center of attention since the last decades and also in the century we are in. In accordance with the fact that technology, with its developmental pace, alters the needs of the era, the sense of management and administration have both evolved to a great extent. Groups' ability to survive in such a world and ease their own adaptation processes accordingly is directly linked to their being able to facilitate their innovative awareness in an efficient fashion. To that end, visionary leaders and ethical transformational leaders emerge in real means enhancing their existence through change. Willing to attain the best-not a better one- and resisting the monotonous realm as well as moving against it is the most distinctive feature of transformational leaders and this makes a reformist's impression on the relevant followers. These leaders, without becoming detached from the conventional structure and adding what the very era calls for in line with the related changes onto this structure, set forth a novel structure of culture. Thusly they open up a new door to the advanced contexture attaching an utterly shifted dimension to the figure pertaining to a leader and a follower. Leadership basically constructed upon self-esteem predicates on transformational habits in this context. Hence the former and the latter types of leadership act interdependently at a micro level whereas complementing each other at a relatively macro level in an autonomous way. The scope of this study encompasses these self-esteem and leadership concentrating upon their 'history d'étre' since the 20th century and the current relationship between them besides covering all the content belonging to their general framework and their course of development. This study analyzes reveals the impact of the Generation Y leadership leaders' self-esteem levels on their leadership attitudes, general business relationships, and their attitudes in the professional field, from their current management structures to processes reflected in change.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenlik Saygısıen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectY Kuşağıen_US
dc.subjectLiderlik Yönelimlerien_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectGeneration Y Leadershipen_US
dc.subjectSelf-Esteemen_US
dc.subjectLeadership Stylesen_US
dc.titleBenlik saygısı ve liderlik eğilimleri: Y kuşağı saha araştırmasıen_US
dc.title.alternativeSelf-esteem and leadership tendencies: Generation Y field researchen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record