Show simple item record

dc.contributor.advisorAtılgan, Esra
dc.contributor.authorAksoy, İpek
dc.date.accessioned2021-08-26T08:57:09Z
dc.date.available2021-08-26T08:57:09Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-07-13
dc.identifier.citationAksoy, İ. (2020). Hafif, orta ve şiddetli halluks valgusun kadınlarda diz ağrısı üzerine etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7991
dc.description.abstractHalluks valgus ayağın birinci parmağının ayak orta hattına doğru yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir şekil bozukluğudur. Bu çalışma halluks valgusu olan kadın bireylerde diz ağrısının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmamıza 18-30 yaş arasındaki 60 birey dahil edilmiştir. Halluks valgus gruplandırmaları Manchester Skalasına göre belirlenmiştir. Manchester Skalasına göre A grubundaki bireyler kontrol grubuna alınmış ve B,C,D grubundaki bireyler çalışma grubuna dahil edilmiştir. Halluks valgus derecesi gonyometre ile ölçülmüş ve bireylerin ayak şekilleri tarafımızca hazırlanan bir form üzerine kaydedilmiştir. Ayak ve diz deformiteleri postür analizi ile değerlendirilmiştir. Bireylerin diz ağrıları WOMAC ile, ayak ağrıları Ayak Fonksiyon İndeksi ile değerlendirilmiştir. Bireylerin sağ ve sol ayak halluks valgus açısı puan düzeyleri ile ayak ağrı düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bireylerin sağ ve sol ayak halluks valgus açısı puan düzeyleri ile WOMAC\Sertlik, Fiziksel fonksiyon, Ağrı parametreleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin halluks valgus açısı puan düzeyleri ile pes planus ve genu valgum deformitelerinin görülme sıklıkları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışmamızın sonuçlarına göre halluks valguslu bireylerde diz ağrısı görülmektedir. Diz ağrısı olan bireylerde halluks valgus durumu sorgulanmalı, gerekli durumlarda tedavi aşamasında da halluks valgus önemsenmelidir.en_US
dc.description.abstractHallux valgus is a deformity that occurs as a result of the first toe pointing towards the midline of the foot. This study was carried out to evaluate knee pain in women with hallux valvae. 60 individuals between the ages of 18-30 were included in our study. Hallux valgus groupings were determined according to Manchester Scale. According to Manchester Scale, individuals in group A were included in the control group and individuals in group B, C, D were included in the experimental group. Hallux valgus grade was measured by goniometer and the foot shapes of individuals were recorded on a form prepared by us. Foot and knee deformities were evaluated by posture analysis. Knee pain of individuals was evaluated with WOMAC and foot pain was evaluated with Foot Function Index. A positive correlation was found between the right and left foot hallux valgus angle score levels and foot pain levels. A positive correlation was found between the right and left foot hallux valgus angle scores and WOMAC \ Hardness, Physical function and Pain parameters (p <0.05). A positive correlation was found between the hallux valgus angle score levels of individuals and the frequency of pes planus and genu valgum deformities. According to the results of our study, knee pain is observed in individuals with hallux valgus. Hallux valgus status should be questioned in individuals with knee pain, and hallux valgus should be considered in the treatment phase when necessary.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiz Ağrısıen_US
dc.subjectHalluks Valgusen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectManchester Skalasıen_US
dc.subjectWOMACen_US
dc.subjectKnee Painen_US
dc.subjectHallux Valgusen_US
dc.subjectWomanen_US
dc.subjectManchester Scaleen_US
dc.subjectWOMACen_US
dc.titleHafif, orta ve şiddetli halluks valgusun kadınlarda diz ağrısı üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of light, medium and violence hallus valve on knee pain in womenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record