Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Mustafa
dc.contributor.authorAlpay, Kübra
dc.date.accessioned2021-08-26T08:18:49Z
dc.date.available2021-08-26T08:18:49Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-09-04
dc.identifier.citationAlpay, K. (2020). Diz osteoartritinde beden farkındalık tedavisinin ağrı, denge ve fonksiyonel kapasite üzerine etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7987
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Beden Farkındalık Tedavisi'nin (BFT) diz osteoartritinde (OA) ağrı denge ve fonksiyonel kapasite üzerine etkisini araştırmaktı. Çalışmaya diz OA tanısı almış 40 kadın olgu dahil edildi ve olgular randomize şekilde iki gruba ayrıldı. Her iki gruba ev egzersiz programı verildi. Kontrol Grubu (KG) olguları sadece ev programını uyguladı ve haftada 1 gün kontrol takipleri gerçekleştirildi. Çalışma Grubu (ÇG) olguları ev programına ilaveten haftada 3 gün BFT uygulamasına dahil edildi. Tedavi öncesi ve 6 haftalık tedavi programı sonrası ağrı şiddeti, düşme riski değerlendirmesi, tek bacak stabilite testi, WOMAC, diz ekstansiyon kas kuvveti, 6 dakika yürüme testi (6DYT), basamak testi, 5 tekrarlı otur kalk testi (5-OKT) ve eklem hareket açıklığı değerlendirmeleri gerçekleştirildi. ÇG'nda ağrı, denge, fonksiyonel kapasite değerlendirmelerinde ve eklem hareket açıklığı ölçümlerinde tedavi sonrası anlamlı iyileşmeler sağlandı. KG'nda ağrı, düşme riski, basamak testi ve kalça ve diz fleksiyonu eklem hareket açıklığı değerlendirme sonuçlarında tedavi öncesine göre anlamlı değişiklikler elde edildi. İki grup arasında kas kuvveti, basmak testi, 5-OKT değerlendirmelerinde ve ayak bileği dorsifleksiyon eklem hareket açıklığında ÇG lehine anlamlı farklılık olduğu belirlendi. Bu çalışmanın sonuçları diz OA'li olgularda BFT uygulamalarının olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the effect of Body Awareness Therapy (BAT) on pain, balance and functional capacity in knee osteoarthritis (OA). Forty women with knee OA were included in the study and the patients were randomly divided into two groups. Home exercise program was given to both groups. Patients in Control Group (CG) performed the home program and follow-up was performed once a week. In addition to the home program, patients in Training Group (TG) were included in the BAT practice 3 days a week. Pain severity, fall risk assessment, single leg stability test, WOMAC, knee extension muscle strength, 6-minute walk test (6MWT), stair-climb test (SCT), 5 times sit to stand test (5-SST) and joint range of motion assessments were performed before study and after the 6-week treatment program. Significant improvements were provided in pain, balance, functional capacity assessments and joint range of motion measurements in TG. Significant changes were obtained in pain, fall risk, SCT and hip and knee flexion joint range of motion evaluation results compared to pretreatment in CG. There was a significant difference between the two groups in favor of TG in muscle strength, SCT, 5-SST and ankle dorsiflexion joint range of motion. The results of our study show that BAT have positive effects in patients with knee OA.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectBeden Farkındalık Tedavisien_US
dc.subjectDengeen_US
dc.subjectDiz Osteoartritien_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectBody Awareness Therapyen_US
dc.subjectBalanceen_US
dc.subjectKnee Osteoarthritisen_US
dc.titleDiz osteoartritinde beden farkındalık tedavisinin ağrı, denge ve fonksiyonel kapasite üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of body awareness therapy on pain, balance and functional capacity in knee osteoarthritisen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record