Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

A real-life Turkish experience of venetoclax treatment in high-risk myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.