Show simple item record

dc.contributor.advisorTarakçı, Devrim
dc.contributor.authorAzizi, Filiz
dc.date.accessioned2021-08-25T10:18:10Z
dc.date.available2021-08-25T10:18:10Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-07-13
dc.identifier.citationAzizi, F. (2020). Kronik bel ağrısı olan hastalarda pilates egzersizlerinin ağrı, fonksiyonellik ve yaşam kalitesi üzerine etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7974
dc.description.abstract"Kronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Pilates Egzersizlerinin Ağrı, Fonksiyonellik ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri" Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2020. Bu çalışmanın amacı Pilates egzersizlerinin kronik bel ağrısı olan hastalarda ağrı, işlevsellik ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmaktı. Randomize kontrollü çalışma, MPE (n =18; Mat Pilates Egzersiz Grubu) ve GEG (n =18; Geleneksel Egzersiz Grubu) olarak 2 gruba ayrılan 36 olguyu kapsadı. Her iki gruba da haftada 3 kez tüm hastalara toplam 6 seans tedavi uygulandı. Bu çalışmada, ağrı şiddeti için Vizüel Analog Skala (VAS), bel fonksiyonları için Qswestry Bel Ağrısı Engellilik Anketi ve her bir olgunun yaşam kalitesi için EuroQQL Yaşam Kalitesi Ölçeği değerlendirildi. Bu çalışmanın sonucunda, her grubun eğitim öncesi ve sonrasında ağrı şiddetinin azalması, işlevsellikte artış ve yaşam kalitesinin iyileştiği bulundu (p <0.001). Her iki grup arasında ağrı, işlevsellik ve yaşam kalitesi açısından anlamlı fark yoktu. Mat Pilates Egzersizlerinin kronik bel ağrısı olan hastalarda ağrıyı azaltmada, işlevsellikte artış ve yaşam kalitesini iyileştirmede yardımcı olacağı gözlemlendi. Mat Pilates Egzersizlerinin kronik bel ağrısı için alternatif bir tedavi yöntemi olabilir. Bu sonuçlar ışığında, kronik bel ağrısına 8 hafta boyunca haftada 3 kez uygulanan Mat Pilates egzersizleri ağrı, fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerinde etkili bir tedavi yaklaşımı olabilir.en_US
dc.description.abstract"Effects of Pilates exercises on pain, functionality and quality of life in patients with chronic lower back pain'' Department of Physiotherapy and Rehabilitation. Post Graduate Thesis, Istanbul, 2020. The aim of this study was to investigate the effects of Pilates exercises on pain, functionality and quality of life in patients with chronic lower back pain. The randomized controlled study included in 36 cases who divided into 2 groups as Group MPE (n=18; Mat Pilates Exercise Group) and Group TEG (n=18; Traditional Exercise Group) into. Treatment was applied for both groups amounting to a total of 6 sessions applied to all patients in 3 times weekly. In this study, we evaluated the Visual Analog Scales (VAS) for pain intensity, the Qswestry Low Back Pain Handicapped Questionnaire for lower back functions, and the EuroQQL Life Quality Scale for life quality of each case. As a result of this study, it was found that the reduction of pain intensity, the increase of functionality and the improving of quality of life between before and after trainings of each group (p<0.001). There were no significant differences in pain, functionality and quality of life between both groups. It may be observed that Mat Pilates Exercises would be helpful in reducing pain, an increase of functionality and the improvement in quality of life in patients with chronic low back pain. It may be observed that Mat Pilates Exercises can be an alternative treatment method for chronic low back pain. In light of these results, Mat Pilates exercises applied 3 times a week for 8 weeks to chronic low back pain might be effective an alternative treatment approach on pain, functionality and quality of life.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKronik Bel Ağrısıen_US
dc.subjectPilates Egzersizlerien_US
dc.subjectGeleneksel Fizik Tedavien_US
dc.subjectChronic Low Back Painen_US
dc.subjectPilates Exercisesen_US
dc.subjectConventional Physical Treatmenten_US
dc.titleKronik bel ağrısı olan hastalarda pilates egzersizlerinin ağrı, fonksiyonellik ve yaşam kalitesi üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffecets of pilates exercises on pain, functionality and quality of life in patients with chronic lower back painen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record