Show simple item record

dc.contributor.advisorHayran, Osman Erol
dc.contributor.authorKaya, Hilal
dc.date.accessioned2021-08-25T05:48:47Z
dc.date.available2021-08-25T05:48:47Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-08-10
dc.identifier.citationKaya, H. (2020). Dijitalleşme sürecindeki bir hastane çalışanlarının e-sağlık sistemlerinin hizmet sunumuna etkileri konusunda bilgi, tutum ve beklentilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7958
dc.description.abstractBu çalışmada Dünya'da ve ülkemizde yürütülen dijital (akıllı) hastane çalışmaları hakkında literatürden elde edilen bilgiler paylaşılmış, dijital hastane kavramının gelişim aşaması sağlık bilgi ve enformasyon sistemlerinin sağlık hizmet sunumu ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Ülkemizde dijitalleşme sürecinde olan EMRAM-6 sertifikası almış bir hastanenin yönetici ve sağlık çalışanlarının kullanmış oldukları E-Sağlık Sistemleri hakkındaki bilgi, tutum ve beklentiler incelenmiş, literatür çalışması ile birlikte açıklanmıştır. Elde ettiğimiz verilerin analizi için IBM SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Analizlerde tanımlayıcı istatistik analizi ve Ki-kare testi uygulanmıştır. Sonuçlar p<0.05 önemlilik düzeyinde değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada, dijital hastane modellerinin, sağlık bilişim sistemleri ile uyum içinde çalışmasıyla birlikte, sağlık profesyonellerinin, dijitalleşme sürecinde verimlilik ve kaliteyi benimsemesi kurumlarda olumlu sonuçlar oluşturduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the information obtained from the literature about the digital (smart) hospital studies conducted in the world and in our country was shared, the relationship between the development of the concept of digital hospital, the health information and information systems and the health service delivery was examined. Information, attitudes and expectations about the E-Health Systems used by the managers and healthcare workers of a hospital that has received the EMRAM-6 certificate, which is in the digitalization process in our country, have been examined and proved by the literature study. IBM SPSS 22.0 package program was used to analyze the data we obtained. Descriptive statistical analysis and Chi-square test were used in the analyzes. The results were evaluated at p <0.05 significance level. While digital hospital models work in harmony with healthcare information systems, the fact that health professionals adopt efficiency and quality in the digitalization process has created positive results in institutions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgi Güvenliğien_US
dc.subjectDijital Hastaneen_US
dc.subjectHIMSSen_US
dc.subjectSağlıken_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectInformation Securityen_US
dc.subjectDigital Hospitalen_US
dc.subjectHIMSSen_US
dc.subjectHealthen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.titleDijitalleşme sürecindeki bir hastane çalışanlarının e-sağlık sistemlerinin hizmet sunumuna etkileri konusunda bilgi, tutum ve beklentilerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of knowledge attitude and expectations of hospital employees in the digitization process on the effects of e-health systems presentationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record