Show simple item record

dc.contributor.advisorAlkan, Nevzat
dc.contributor.authorKoç Kızılyel, Merve
dc.date.accessioned2021-08-24T08:44:18Z
dc.date.available2021-08-24T08:44:18Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationKoç Kızılyel, M. (2020). Türkiye'de cinsiyet değiştirme işlemlerinin tıbbi ve hukuki yönden değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7945
dc.description.abstractKişinin doğarken edinmiş olduğu fiziksel özelliklerine bağlı cinsiyetine uygun hissetmemesi, cinsel kimliğinin fiziksel cinsiyetinden farklı olması transseksüellik olarak adlandırılmaktadır. Transseksüel bireyler Türkiye'de ve dünyada gerek cinsiyet değiştirme operasyonları olma konusunda, gerekse ameliyat olsun yahut olmasın özgürlüklerini, haklarını kullanma konularında birçok farklı muameleye maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmamızda transseksüel kimselerin tercih etmeleri durumunda cinsiyet değiştirme operasyonları olmaları, hukuki kimliklerini değiştirmeleri, sahip oldukları yahut sahip olmaları gereken hakları kullanmada karşılaştıkları güçlükleri Türkiye'deki hukuki düzenlemeler, emsal kararlar ve tarihsel gelişmeler ışığında inceleyeceğimiz gibi Dünya'da da farklı ülkelerde trans bireylerin karşılaştıkları durumlara yer vereceğim. Çalışmamızın ilk bölümünde ameliyatlara, ikinci ve üçüncü bölümünde Türkiye'deki hukuksal anlamda tarihsel gelişmelere ve emsal kararlara da yer vererek Türkiye'deki transseksüellerin hukuki pozisyonu ile devamında cinsiyet değiştirmenin üreme, evlatlık, evlilik, velayet (genel olarak aile hukukuna göre sonuçları), isim değiştirme, hakları kullanma, hısımlık gibi sonuçlarına ve dördüncü bölümde de dünyadaki duruma değineceğiz.en_US
dc.description.abstractIt is called transsexuality that the person does not feel suitable for his / her gender due to his / her physical characteristics at birth and that his / her sexual identity is different from his / her physical gender. Transgender individuals are subjected to many treatments in terms of exercising their freedom and rights even if they want to have sex-change operations or not. In this study, I will examine; what are the difficulties may face if a transgender person prefers sex-change operations or to change their legal identity and using the rights to possess in the light of the regulations, the supreme court's decisions and the historical developments in Turkey and also we will examine in the light of the situations faced by transgender people in different countries place. In my study, the first section is about the sex-change surgeries, in the second and third part I will give a place about the historical developments, precedents in the legal sense in Turkey on the legal position of transsexuals in Turkey, and I will mention about the consequences of gender reassignment such as reproduction, adoption, marriage, custody (the consequences according to family law in general) and changing names, using rights and kinship. In the fourth chapter, I will point on the situations in the World.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCinsiyet Değiştirmeen_US
dc.subjectTürk Hukukunda Cinsiyet Değişikliğien_US
dc.subjectTransseksüellerin Dünyadaki Durumuen_US
dc.subjectChanging Genderen_US
dc.subjectSex Change in Turkish Lawen_US
dc.subjectThe World Situation of Transsexualsen_US
dc.titleTürkiye'de cinsiyet değiştirme işlemlerinin tıbbi ve hukuki yönden değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe medical and legal evaluation of gender reassignment process in Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record