Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir Ayral, Müge
dc.contributor.authorİpek, Sekine
dc.date.accessioned2021-08-24T08:05:49Z
dc.date.available2021-08-24T08:05:49Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-03
dc.identifier.citationİpek, S. (2020). Dijital flört şiddetinin suskunluk sarmalı bağlamında incelenmesi: Türkiye ve İspanya karşılaştırmalı tren testi uygulaması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7941
dc.description.abstractDijital flört şiddeti, partnerlerin birbiri üzerinde güç ve kontrol sağlamak için uyguladığı her türlü davranışın dijital araçlar kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Suskunluk sarmalı kuramına göre kişiler kendi düşüncelerinin algıladıkları toplumsal kanaatle çeliştiğini düşünüyorsa dışlanma korkusu hissederek sessizleşmektedir. Araştırmanın amacı, dijital flört şiddetinin toplumsal kabul durumunu suskunluk sarmalı kuramı bağlamında incelemektir. Bu amaca uygun olarak Tren Testi dijital flört şiddeti konusuna uyarlanmıştır. Tren testi ile dijital flört şiddetinin konuları olan, sosyal medya hesaplarına müdahale, takip amaçlı konum talebi, ısrarlı arama, dijital araçların karıştırılması ve onay dışı cinsel içerikli mesaj yaptırımları incelenmiştir. Tren testi, 160 İspanyol ( 80 kadın / 80 erkek) ve 160 Türk (80 kadın / 80 erkek) katılımcıya uygulanmıştır. Tüm katılımcılar, yaşları 18 ila 25 yaş arasında değişen iletişim fakültesi öğrencileridir. Araştırmanın sonucuna göre, hem Türk hem de İspanyol katılımcıların çoğunluğu dijital flört şiddetine ait durumları ilişki içinde kabul edilemez olarak görmektedir. İspanyol katılımcılar, dijital flört şiddeti durumlarına bağlı tutumları her ne olursa olsun zıt düşünce karşısında yüksek oranda konuşma eğilimi sergilemiştir. Dijital flört şiddeti durumlarını kabul edilemez bulan Türk katılımcılarda ise suskunluk sarmalı hâkimdir. Dijital flört şiddetini kabul edilemez bulan Türk katılımcılar sessiz çoğunluğu oluşturmaktadır.en_US
dc.description.abstractDigital dating abuse is the realization of all kinds of behaviors that partners use to provide power and control over each other using digital tools. According to the spiral of silence theory, if people think that their thoughts contradict the perceived public opinion, they become silent by feeling fear of isolation. This study aims to examine the social acceptance of digital dating abuse in the context of the spiral of silence theory. To this end, the Train Test was adapted to the issue of digital dating abuse. The issues of digital dating abuse were examined with the train test such as: intervention in social media accounts, request a location to stalk, persistent calls, spying digital tools, and sending sexual messages without consent. The train test was applied to 160 Spanish (80 female / 80 male) and 160 Turkish (80 female / 80 male) participants. All participants aged 18 - 25. The participants were students of the Communication Faculty. According to the results of the study, both Spanish and Turkish participants consider that digital dating abuse is unacceptable. The Spanish participants tend to speak at a high rate against opposing opinions, regardless of their attitudes related to digital dating abuse. Spiral of silence prevails among Turkish participants who consider that digital dating abuse is unacceptable. Turkish participants, who consider that digital dating abuse is unacceptable, are the ones who make up the majority of silent.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDijital Flört Şiddetien_US
dc.subjectSuskunluk Sarmalıen_US
dc.subjectSiber Şiddeten_US
dc.subjectFlört Şiddetien_US
dc.subjectTren Testien_US
dc.subjectDigital Dating Abuseen_US
dc.subjectSpiral of Silenceen_US
dc.subjectCyber Violenceen_US
dc.subjectDating Abuseen_US
dc.subjectTrain Testen_US
dc.titleDijital flört şiddetinin suskunluk sarmalı bağlamında incelenmesi: Türkiye ve İspanya karşılaştırmalı tren testi uygulamasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of digital dating abuse in the context of spiral of silence: Turkey and Spain comparative train test implementationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Sistemleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record